22 marca 2023r. obradowało tym razem w Gorlicach Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIM Małopolska Sp. z o.o.. W trakcie obrad obecnych było szesnastu przedstawicieli jednostek samorządu, wójtowie i burmistrzowie gmin które przystąpiły do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). Naszą Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Na posiedzeniu przyjęto uchwały m. in.: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przyjęto nowe aporty w postaci działek budowlanych zgłoszonych przez gminy. Na zakończenie obraz Prezes SIM poinformował o aktualnym stanie prac projektowych oraz możliwym montażu finansowym na realizację inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kolejnym krokiem w stronę działań zmierzających do powstania mieszkań do najmu w naszej gminie były odwiedziny w minioną środę 29 marca br. Prezesa SIM Pana Michała Lysy, który spotkał się z Panem Burmistrzem oraz koordynatorem Panem Andrzejem Buśko. Na spotkaniu omówiono aktualny stan rocznych prac projektowych oraz przedstawiono listę osób do najmu mieszkań, która wkrótce zostanie zatwierdzona przez Komisję Komunalną naszej Rady Miejskiej. Na obecną chwilę stan prac wskazuje że przetarg na wykonawstwo może być ogłoszony w czerwcu lub lipcu bieżącego roku – stwierdza Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

IMG 5410 Trwają prace projektowe bloku SIM Małopolska w Dąbrowie Tarnowskiej IMG 5408 Trwają prace projektowe bloku SIM Małopolska w Dąbrowie Tarnowskiej