Zgodnie z promesą otrzymaną od Wojewody Małopolskiego trwają obecnie prace przy przebudowie dwóch dróg gminnych na osiedlu “domków jednorodzinnych” w centralnej części Dąbrowy Tarnowskiej. Remont dotyczy części ulicy Batalionów Chłopskich na długości 282 metrów i ulicy Popiełuszki na długości 376 metrów.
Zakres każdego zadania obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, wykonanie chodników i zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostaną także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. Wprowadzone zostanie właściwe oznakowanie.

Łączny koszt inwestycji poprawiającej stan obu ulic to 1 993 707 zł., z czego 900 249 zł. przeznaczonych jest na prace przy ulicy Popiełuszki, a 1 093 458 zł na prace przy ulicy Batalionów Chłopskich. Wykonawcą zadania jest PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA i jest ono w 70 % finansowane z budżetu państwa.

Jest to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, a którą wielokrotnie zwracali się do samorządu gminnego. Poprawi ona bezpieczeństwo drogowe oraz jakość życia na osiedlu domków jednorodzinnych.

%name Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich %name Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich %name Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich %name Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich %name Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich %name Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich

tablica3 FDS 2szt Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich tablica2 FDS 2szt Trwają prace remontowe przy ulicach Popiełuszki i Batalionów Chłopskich