Od ponad miesiąca trwają prace remontowe w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury. Przetarg nieograniczony wygrał Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej. Prace remontowe postępują zgodnie z harmonogramem, pierwszy etap to odbudowa drenażu wokół budynku, którego fatalny stan był powodem permanentnego zalewania piwnic i zawilgocenia ścian, szczególnie na klatce schodowej, pęknięć w garderobach, holu i posadzki w węźle sanitarnym. Trwają też równocześnie prace nad osuszeniem, odgrzybieniem i remontem piwnic z wymianą instalacji elektrycznych, wod.-kan.
W kolejnych 2 miesiącach modernizowane będą: pomieszczenia biurowe, klatka schodowa, toalety na I piętrze, renowacji zostanie poddany parkiet w sali lustrzanej i kabinie projekcyjnej.

Zadanie jest możliwe do realizacji dzięki rezerwie ustawowej budżetu państwa, uruchomionej dla kilku priorytetowych zadań w kraju ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, staraniem Wiesława Krajewskiego – Posła Ziemi Dąbrowskiej w tym gronie znalazł się też DDK. Wykonanie połowy z zaplanowanych i wycenionych w kosztorysie z 2016 r. prac (pierwotne założenie remontu kapitalnego budynku – 1.200.000,00 PLN) stało się faktem także za sprawą zrozumienia potrzeb środowiska i docenienia starań DDK o zdobycie dużych środków zewnętrznych w Warszawie w wys. 300.000,00 PLN przez Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Rady Miejskiej (jednogłośne uchwalenie dotacji na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadania środków własnych beneficjenta, zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty nierealnej do wypracowania z dochodów własnych przez DDK).

W najbliższych dniach nastąpi otwarcie ofert w ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego przetargu nieograniczonym na kolejne ważne prace remontowe, obejmujące salę widowiskową, garderoby i toalety na parterze. W przypadku pomyślnego zakończenia przetargu przewiduje się zakończenie tych działań w listopadzie b.r.
Kolejnym bardzo ważnym segmentem modernizowania budynku jest inwestycja gminy Dąbrowa Tarnowska dotycząca budowy kotłowni gazowej i przyłącza gazu (realizacja w najbliższych tygodniach).
Harmonogram robót remontowych w budynku „Sokoła” zaplanowano w taki sposób, aby jak najbardziej skrócić przerwę w funkcjonowaniu kina i nie paraliżować działań zespołów artystycznych w ciągu nadchodzącego roku szkolnego i nie burzyć kalendarza imprez tej instytucji kultury.

Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK