W Gminie Dąbrowa Tarnowska rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierają rady sołeckie. Do zadań rad sołeckich należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej wobec sołtysów oraz wspomaganie ich działań poprzez m.in. przygotowywanie zebrań wiejskich, opracowywanie i przedkładanie projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania, zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa, sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa, inicjowane działań na rzecz rozwoju sołectwa, inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz konsultacje spraw przedstawionych przez sołtysów.      

Do tej pory odbyły się już zebrania wiejskie w Gruszowie Małym oraz na Morzychnie.
W piątek 24 maja br. mieszkańcy sołectwa Gruszów Mały dokonali wyboru Rady Sołeckiej: Przewodniczącym Rady został Krzysztof Surowiec, członkami: Halina Kapel oraz Krystyna Pyzik.
W poniedziałek 27 maja br. mieszkańcy sołectwa Morzychna wybrali skład swojej Rady Sołeckiej: Przewodniczącym Rady  został Tomasz Król, członkami: Urszula Budzioch, Ewa Brożek, Maria Pietrzak, Wiesław Sadko.

W pozostałych sołectwach  wybory rad sołeckich  odbędą w następujących terminach:

Lp. Miejscowość  Data    Godzina   Miejsce Zebrania
1. Brnik    6  czerwca 18.00 Dom Ludowy
2. Gruszów Wielki   13 czerwca 18.00 Dom Ludowy
3. Laskówka Chorąska     12 czerwca 19.30 Centrum Kulturalno-Społeczne
4. Lipiny   26 czerwca 18.00 Dom Ludowy
5. Nieczajna Dolna     3 czerwca 18.00 Dom Ludowy
6. Nieczajna Górna     5 czerwca 19.00 Dom Ludowy
7. Smęgorzów   31 maja 19.00 Dom Ludowy
8. Sutków     4 czerwca    18.00 Centrum Kulturalno-Społeczne
9. Szarwark  10 czerwca     18.00 Dom Strażaka
10. Żelazówka  11 czerwca     19.00 Centrum Kulturalno-Społeczne
Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej