Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 roku każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.
Wzorem lat ubiegłych osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porad prawnych w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej
(ul. Wyszyńskiego 2). W dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 dyżurni prokuratorzy i asystent będą udzielać bezpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z uwagi na okres pandemii porady udzielane będą w pierwszej kolejności drogą pisemną za pośrednictwem Internetu: dąbrowa.t@tarnow.po.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 14 642 27 48.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

729x308 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem