Gmina Dąbrowa Tarnowska podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 56 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania w wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowity koszt zadania wynosi 70 000 zł, z czego 14 000 zł stanowi wkład własny Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

W ramach programu 4 szkoły z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska otrzymają dofinansowanie w wysokości 17 500 zł dla każdej z nich. W kwocie tej zawarta jest dotacja w wysokości 14 000 zł oraz wkład własny z budżetu gminy wynoszący 3 500 zł dla poszczególnych szkół. Program „Aktywna Tablica” realizować będą następujące szkoły: Publiczna Szkoła Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczna Szkoła Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publiczna Szkoła Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej i Publiczna Szkołę Podstawowa w Smęgorzowie.

%foto UMDT  %foto UMDT