Informujemy, że 27 grudnia 2018 r. została podpisana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.
Łącznie do dofinansowania w ramach działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się uzyskać dotację. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 41 gminami. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł., kwota dofinansowania 36 156 392,49 zł.

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wartość projektu wynosi: 2 250 484,68 zł., kwota dofinansowania: 1 175 406,93 zł, która obejmuje montaż 106 instalacji odnawialnych źródeł energii na gospodarstwach domowych i 9 na budynkach użyteczności publicznej. Projektem są objęci mieszkańcy, którzy zgłosili swoje zainteresowanie oraz wykonali inspekcję zasadności instalacji w swoim gospodarstwie domowym w roku ubiegłym. Przypominamy, że kwota dofinansowania będzie wynosić 60% kosztów netto planowanej instalacji.

Przypominamy, że listą biorących udział w projekcie w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest zamknięta i aktualnie nie ma możliwości dołączenia do projektu. W przypadku jakichkolwiek zmian, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej będzie informował o możliwości dołączenia do projektu.

%foto UMDT  %foto UMDT
Opracował: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej