Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu 2018 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało 176,2 tys. osób (w tym 1,3 tys. mężczyzn).
Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego urlopu. Są to: urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo tylko mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskiego. W styczniu skorzystało z niego 14,9 tys. mężczyzn. Dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje ojcom dzieci niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Mogą wykorzystać go w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka.

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). To razem 52 tygodnie. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą.

urlop rodzicielski r1 c7 Urlopy dla rodziców – najważniejsze informacje

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie.

Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim  zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. pensji przez pierwsze 20 tyg., później – 60 proc. Jeśli rodzic zadeklaruje, że zostanie z dzieckiem przez cały rok po porodzie, otrzyma 80 proc. zasiłku. Jeśli należny zasiłek wynosi mniej niż 1000 złotych, rodzic otrzyma wyrównanie do tej kwoty.

Innym urlopem, z którego korzystać mogą rodzice jest urlop wychowawczy. Trwa on maksymalnie 36 miesięcy i może być podzielony na części (nie więcej niż 5). Warto wiedzieć, że z tego urlopu może np. korzystać tata dziecka, gdy mama jest na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Urlop wychowawczy musi być podzielony między rodziców, przynajmniej jeden miesiąc musi przypadać drugiemu rodzicowi. W odróżnieniu od wcześniejszych opisanych urlopów jest to urlop bezpłatny. Można go wykorzystać w dowolnym terminie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej Urlopy dla rodziców – najważniejsze informacje