W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie. Miała uroczysty charakter, ze względu na osobę śp. Mieczysława Pyrcza, który pełnił funkcję Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1990 – 1994 i został wybrany w pierwszych wolnych wyborach samorządowych po obaleniu opresyjnego ustroju.
Obrady tej niecodziennej sesji prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób, w tym rodzinę Państwa Pyrcz, przyjaciół, obecnych samorządowców oraz samorządowców, którzy współpracowali ze śp. Mieczysławem Pyrczem  w latach 1990 -1994.   
 
 

   Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada podjęła  uchwałę w sprawie  upamiętnienia Uchwała RMDT X 97 19 Tablica pamięci Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieczysława Pyrcza Uroczysta sesja Rady Miejskiej z odsłonięciem tablicy pamięci Mieczysława Pyrczapostaci śp. Mieczysława Pyrcza – działacza NSZZ Solidarność i pierwszego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wybranego w wolnych wyborach, demokratycznych samorządowych, w formie tablicy pamiątkowej.

Tablica memoratywna umieszczona została na ścianie wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, na I piętrze przed wejściem na salę  konferencyjną. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy  dokonali  przedstawiciele rodziny Pani Irena Pyrcz wraz z synem  Radosławem.  Tablicę poświęcił ks. Jakub Matura z dąbrowskiej parafii pw. NMP Szkalerzej. Okolicznościową  laudację wygłosiła  Barbara Gawle.

01 X USRMDT 17 06 2019 Tablica pamięci M Pyrcza 1 Uroczysta sesja Rady Miejskiej z odsłonięciem tablicy pamięci Mieczysława Pyrcza W drugiej części  uroczystości wystąpili: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,  Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof  Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,  Edward Krystopa – radny  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 1990-1994,  Zdzisław Janik – ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa oraz Elżbieta Zięba – była  radna Sejmiku Województwa  Małopolskiego. Zaproszeni goście dzielili się swoimi  refleksjami i wspomnieniami.

Na zakończenie wystąpił Radosław Pyrcz, który w imieniu  rodziny śp. Mieczysława Pyrcza podziękował Wszystkim obecnym za okazaną pamięć, a także Wszystkim tym którzy przyczynili się do zorganizowania  niniejszej  uroczystości.


Nagranie X Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z 17 czerwca 2019 r.

X SRMDT Uroczysta sesja Rady Miejskiej z odsłonięciem tablicy pamięci Mieczysława Pyrcza


Do tych podziękowań Przewodniczący Rady Wiesław Mendys dodał, iż zamiar upamiętnienia  śp. Mieczysława Pyrcza  – pierwszego Burmistrza  Dąbrowy Tarnowskiej w formie tablicy pamiątkowej został podjęty  z inicjatywy:  Posła  na Sejm RP  Pana Wiesława Krajewskiego, Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Dąbrowie  Tarnowskiej przy osobistym zaangażowaniu byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Lizaka oraz Mieszkańców Gminy Dąbrowa  Tarnowska. Wyżej wymienieni są fundatorami  tej  pamiątkowej  tablicy.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy – Insp. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej