11 listopada to dzień, który dla nas Polaków jest dniem radości, dniem dumy, dniem chwały, dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo Polska odrodziło się. Wolna Ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka, dla którego wszystko należy poświęcić. Dla każdego Narodu, największym społecznym dobrem i najcenniejszym depozytem jest świadomość, zrozumienie i działanie w idei patriotyzmu.

Jak co roku w tym dniu parlamentarzyści, duchowni, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy organizacji zawodowych, poczty sztandarowe kombatantów, instytucji państwowych, szkół, jednostek OSP, organizacji pozarządowych, nasi rodacy ze Stanów Zjednoczonych oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zgromadzili się by świętować przypadającą w tym roku 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej licznie przybyłych delegacji i pocztów sztandarowych. Następnie w patriotycznym pochodzie ulicami Dąbrowy Tarnowskiej, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą Dąbrowskiego Domu Kultury, dąbrowskich strzelców, TG „Sokół” oraz drużyny orląt, zebrani udali się do świątyni parafialnej, gdzie pod przewodnictwem proboszcza dąbrowskiej parafii ks. Stanisława Cyrana odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny zamówiona od Samorządu Powiatowego i Gminnego.

Ks. Proboszcz w swoim kazaniu podkreślał, że żyjemy w czasach trudnych, pełnych niepokojów, wyzwań i nadto stawiał pytania co robić w tych ciężkich czasach, jak żyć. Uznał, że najważniejsze co możemy dla Polski zrobić – to kochać swoją Ojczyznę. Zaznaczył także, że trudne czasy kształtują silnych ludzi i naród. Kaznodzieja kilkukrotnie gorąco apelował o miłość i szacunek do Rzeczypospolitej Polskiej. Inspirował, aby zawsze strzec jej niepodległości i stać na straży wartości i granic Ojczyzny, aby nigdy nie wahać się stanąć w jej obronie.

Na dalszą część obchodów uczestnicy udali się w korowodzie, któremu przewodniczyła młodzież dąbrowskiego “Sokoła” niosąca flagę narodową do Parku Miejskiego na ,,Plac Walczących o Niepodległą Polskę ”, gdzie pod “Pomnikiem ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy w latach wojny 1914-1918 i 1920″ odbył się Apel patriotyczny. Na wstępie głos zabrał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który powitał zgromadzonych, a następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

W swoim wystąpieniu Włodarz miasta mówił, że dzięki przelewanej krwi, codziennemu trudowi, wysiłkowi intelektu milionów Polaków przez lata niewoli zachowana została substancja materialna i duchowa narodu – język, tożsamość, pamięć historyczna, duma narodowa, umiłowanie wolności. Przytoczył również istotne i wciąż aktualne słowa Naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II: „Wolność jest nam nie tylko dana, ale zadana”. Interpretując to hasło zaznaczył, że odnosząc się z szacunkiem do dokonań naszych przodków musimy sobie zdać sprawę, że wolność człowieka i wolność kraju jest nie tylko darem, ale i odpowiedzialnym zadaniem. Musimy szanować ideały demokracji, aby Ojczyzna była wspólna dla wszystkich Polaków. Patriotyzm narodowy ściśle wiąże się z patriotyzmem lokalnym.

Głos zabrali również Poseł na Sejm RP: Wiesław Krajewski, Senator RP prof. Kazimierz Wiatr, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron oraz Tomasz Budyn, który odczytał adres okolicznościowy od Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wpłynęły również okazyjne listy od Poseł na Sejm RP Urszuli Augustyn oraz Prezesa WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierza Koprowskiego.

Program artystyczny przedstawili uczniowie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

Pod pomnikiem w Parku Miejskim noszącym nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości w hołdzie Polakom, którzy “przelewali krew za ojczyznę i wolność”, przedstawiciele Samorządu Gminnego i Powiatowego w imieniu całej społeczności powiśla dąbrowskiego złożyli wieniec, a następnie reprezentanci poszczególnych delegacji złożyli wiązanki, kwiaty i zapalone znicze.

001 DSC 06181 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 002 DSC 0621 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 003 DSC 0625 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 004 DSC 0627 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 005 DSC 0629 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 006 DSC 0630 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 007 DSC 0631 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 008 DSC 0632 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 009 DSC 0633 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 010 DSC 0636 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 011 DSC 0637 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 012 DSC 0641 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 013 DSC 0654 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 014 DSC 0657 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 015 DSC 0658 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 016 DSC 0670 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 017 DSC 0678 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 018 DSC 0680 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 019 DSC 0685 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 020 DSC 0687 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 021 DSC 0690 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 022 DSC 0692 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 023 DSC 0693 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 024 DSC 0699 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 025 DSC 0700 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 026 DSC 0701 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 027 DSC 0703 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 028 DSC 0707 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 029 DSC 0708 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 030 DSC 0713 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 031 DSC 0716 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 032 DSC 0719 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 033 DSC 0721 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 034 DSC 0728 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 035 DSC 0730 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 036 DSC 0733 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 037 DSC 0735 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 038 DSC 0736 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 039 DSC 0737 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 040 DSC 0739 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 041 DSC 0740 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 042 DSC 0741 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 043 DSC 0742 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 044 DSC 0744 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 045 DSC 0745 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 046 DSC 0746 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 047 DSC 0748 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 048 DSC 0749 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 049 DSC 0750 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 050 DSC 0751 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 051 DSC 0755 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 052 DSC 0756 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 053 DSC 0757 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 054 DSC 0758 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 055 DSC 0761 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 056 DSC 0770 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 057 DSC 0776 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 058 DSC 0777 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 059 DSC 0778 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 060 DSC 0779 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 061 DSC 0783 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 062 DSC 0789 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 063 DSC 0791 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 064 DSC 0793 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 065 DSC 0797 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 066 DSC 0798 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 067 DSC 0801 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 068 DSC 0806 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 069 DSC 0807 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 070 DSC 0808 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 071 DSC 0809 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 072 DSC 0811 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 073 DSC 0815 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 074 DSC 0818 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 075 DSC 0820 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 076 DSC 0822 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 077 DSC 0824 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 078 DSC 0827 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 079 DSC 0829 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 080 DSC 0831 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 081 DSC 0832 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 082 DSC 0834 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 083 DSC 0837 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 084 DSC 0839 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 085 DSC 0840 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 086 DSC 0842 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 087 DSC 0843 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 088 DSC 0845 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 089 DSC 0846 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 090 DSC 0848 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 091 DSC 0850 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 092 DSC 0853 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 093 DSC 0855 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 094 DSC 0858 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 095 DSC 0860 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 096 DSC 0861 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 097 DSC 0863 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 098 DSC 0864 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 099 DSC 0866 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 100 DSC 0868 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 101 DSC 0870 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 102 DSC 0873 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 103 DSC 0875 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 104 DSC 0878 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 105 DSC 0880 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 106 DSC 0882 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 107 DSC 0886 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 108 DSC 0887 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 109 DSC 0891 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 110 DSC 0893 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 111 DSC 0896 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 112 DSC 0899 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 113 DSC 0900 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 114 DSC 0902 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 115 DSC 0905 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 116 DSC 0909 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 117 DSC 0912 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 118 DSC 0913 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 119 DSC 0914 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego 120 DSC 0915 Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego