W środę 27 grudnia br. w Dąbrowie Tarnowskiej oficjalnie oddano do użytku defibrylator AED, który został udostępniony mieszkańcom naszej gminy już w pierwszej połowie grudnia. Symbolicznego odsłonięcia defibrylatora AED i oddania go do użytku społeczności powiatu dąbrowskiego dokonali Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Wydarzenie to sfinalizowało pt. „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie” dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego, przygotowany jeszcze w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe.

Gmina Dąbrowa Tarnowska jest jednym z beneficjentów ww. projektu, dzięki któremu we wszystkich 7 gminach powiatu dąbrowskiego na zewnątrz budynków urzędów gmin zostały zamontowane przenośne defibrylatory zewnętrzne AED, które są dostępne 24 godziny na dobę. Są to pierwsze ogólnodostępne defibrylatory na terenie powiatu dąbrowskiego. Instalacja tych urządzeń w przestrzeni publicznej przyczynia się do wzmocnienia skuteczności działań ratowniczych i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy i powiatu oraz osób odwiedzających Powiśle Dąbrowskie.

%foto UMDT  %foto UMDT

Każdy z nas może paść ofiarą nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach! Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających szanse na przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. Dlatego zaleca się by przenośne defibrylatory AED znajdowały się tam, gdzie występują skupiska ludzi.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT