25 października odbyło się uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”, która powstała na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – p. Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska – p. Małgorzata Bąba, starosta Dąbrowski p. Lesław Wieczorek, Wice Starosta – p. Krzysztof Bryk, Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie – p. Agnieszka Długosz – Ordyczyńską, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – p. Marta Chrabąszcz , Nadleśniczy – p. Krzysztof Majka, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Andrzej Giza, Proboszcz parafii Smęgorzów – ks. Bogdan Więcek wraz z ks. Józefem Włodarczykiem, Sołtys Smęgorzowa – p. Bogusława Bator, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Witold Reczek i p. Szymon Lichorowiec z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, dyrektorzy gminnych i powiatowych instytucji, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej- p. Gabriela Pawelec i p. Wojciech Pelczara, Pracownicy Centrum Usług Wspólnych – p. Anna Kopeć i p. Stefania Kądzielawa, Higienistka szkolna p. Dorota Bystrowską nauczyciele, pracownicy naszej szkoły, rodzice i uczniowie.

Przybyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli: p. Dorota Długoń – Dyrektor Szkoły Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, p. Anna Fido – Dyrektor Szkoły nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, p. Marcin Jarzwiec – Dyrektor Szkoły w Gruszowie Wielkim, p. Dariusz Węglowski – Dyrektor Szkoły w Nieczajnie Górnej, p. Aneta Orłowska – Dyrektor Szkoły w Szarwarku, p. Teresa Dąbrowa – Dyrektor Szkoły w Laskówce Chorąskiej, p. Kazimierz Zych – Dyrektor Szkoły w Dąbrówkach Breńskich, p. Jarosław Bartoń – Dyrektor Szkoły w Oleśnie wraz z wice Dyrektor p. Danutą Zych, p. Janusz Guła – Dyrektor Szkoły w Radwanie, p. Danuta Jakóbczak- Dyrektor Przedszkola w Smęgorzowie oraz nauczyciele przyrody z powiatu dąbrowskiego.

Pani Dyrektor Elżbieta Kaczocha w imieniu całej społeczności szkolnej wyraziła swoją wdzięczność za to piękne dzieło, jakim jest „Klasa z leśną duszą”. To spełnienie marzeń dzieci, żeby spędzać czas na zewnątrz w otoczeniu przyrody, że mogą uczyć się na dziedzińcu szkolnym. Daje to różne możliwości, bo dzieci mogą realizować swoje marzenia i plany. Jesteśmy, jedną ze 106 szkól nagrodzonych w konkursie Lasów Państwowych „Klasa z drewna”, którego celem było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Podkreślała zaangażowanie wielu osób w realizację projektu konkursowego, szczególnie dziękując panu Posłowi Piotrowi Sakowi, panu Staroście Lesławowi Wieczorkowi, panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu pani dyrektor CUW Marcie Chrabąszcz, panu Nadleśniczemu Krzysztofowi Majce oraz licznemu gronu osób zaangażowanych w realizację tego projektu.

Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”, było podsumowaniem działań związanych z leśną edukacją. Przez 2 miesiące odbyło się tu szereg działań, a w tym dniu lekcja pokazowa dla nauczycieli przyrody powiatu dąbrowskiego, prowadzona przez koordynatora projektu p. Małgorzatę Pytkę. Była to okazja do spotkania nauczycieli, wymiany doświadczeń i wspólnych planów dotyczących realizacji zagadnień przyrodniczych.

Mogliśmy podziwiać wystawy: zabawek, drewnianych przyborów szkolnych i kuchennych (pokazującą, jak zmieniały się przedmioty codziennego użytku).

Zaprezentowane zostały rzeźby autorstwa członków Stowarzyszenia Twórców Powiśla Dąbrowskiego – p. Ireny Pieńkowskiej, p. Zdzisława Banasia, p. Dawida Treli, Sebastiana Korca Bartłomieja Korca oraz pirografia – p. Danuty Chmury.

Przygotowano również wystawę zdjęć z zajęć w leśnej klasie, na której widać ogromne zaangażowanie i radość dzieci. Opracowano scenariusze zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, na podstawie których przeprowadzone zostały lekcje.

Został także rozstrzygnięty konkurs wiedzy o lesie, w którym brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Spisali się świetnie i otrzymali medale przyjaciół lasu, a zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczyli Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek i Nadleśniczy Krzysztof Majka.

Imprezę wzbogaciły występy artystyczne: przedstawienie o mieszkańcach lasu i konieczności dbania o leśną przyrodę, taniec leśnych duszków i muchomorków przygotowany przez najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz brawurowo wykonana „Pieśń Lasu” przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów przygotowały poczęstunek oparty na darach lasu.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy uczniów dotyczącej lasów. Żywe lekcje przyrody rozwinęły zainteresowania uczniów z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.

DSC 2037 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2038 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2040 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2048 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2050 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2052 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2054 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2055 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2056 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2057 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2058 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2059 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2060 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2061 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2064 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2065 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2066 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2068 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2069 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2070 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2073 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2075 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2078 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2079 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2081 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2082 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2084 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2085 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2086 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2088 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2089 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2090 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2091 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2092 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2094 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2095 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2096 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2098 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2099 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2101 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2109 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2111 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2113 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2114 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2116 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2118 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2120 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2123 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2125 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2126 1 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2128 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2130 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2131 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2138 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2142 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2143 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2147 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2148 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2149 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2152 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2153 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2155 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2157 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2158 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2159 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2160 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2162 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2163 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2164 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2166 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2167 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2168 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2169 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2171 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2173 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2174 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2175 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2176 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2177 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2179 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2180 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2181 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2182 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2183 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2186 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2190 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2193 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2196 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2197 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2201 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2202 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2207 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2208 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2209 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2212 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2213 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2215 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2216 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2217 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2218 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2219 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2220 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2222 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2223 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” DSC 2225 1 Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”