Gmina Dąbrowa Tarnowska znalazła się wśród 16 gmin z województwa małopolskiego, które 5 października br. podpisały porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie pełnienia roli operatora w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.

W imieniu gminy Dąbrowa Tarnowska w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie porozumienie podpisali Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek i Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba.

WFOŚiGW w Krakowie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizuje i udostępnia środki finansowe na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu Czyste Powietrze oraz jego realizacji na terenie gminy, a także zakres działań realizowanych w roli operatora, w tym: aktywne dotarcie do potencjalnych beneficjentów oraz ich wsparcie i obsługa w procesie składania wniosków o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Podejmując się roli operatora, do głównych zadań gminy będzie należało podejmowanie działań mających na celu aktywne poszukiwanie właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy mogą być potencjalnymi wnioskodawcami podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania i zapoznanie ich z korzyściami wynikającymi z programu, pomoc beneficjentom w zakresie zaplanowania całego przedsięwzięcia, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców wykwalifikowanego, przeszkolonego przez WFOŚiGW w Krakowie pracownika, który przeprowadzi ich przez cały proces inwestycyjny, bazujący na wykonanym audycie energetycznym budynku, a także wspierać przy wypełnianiu wniosków o płatność, aż do całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia.

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

386594000 716152977211878 7092173757121104372 n Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie pełnienia roli operatora w programie Czyste Powietrze 386787214 716152933878549 6225099465991168976 n Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie pełnienia roli operatora w programie Czyste Powietrze 386598465 716745463819296 1708384163262507041 n Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie pełnienia roli operatora w programie Czyste Powietrze 387199243 716750343818808 1595145103870004895 n Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie pełnienia roli operatora w programie Czyste Powietrze 386780014 716750367152139 8111132174346633974 n Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie pełnienia roli operatora w programie Czyste Powietrze

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/uroczyste-podpisanie-porozumien-z-gminami-w-sprawie-pelnienia-roli-operatora-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/