W poniedziałek 13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączna wartość przekazanego sprzętu i wyposażenia wynosiła 82 624,43 zł.
Uroczystość prowadzoną przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego uświetnił swoja obecnością Poseł na Sejm RP Piotr Sak, który znacznie przyczynił się do uzyskania przez Gminę Dąbrowa Tarnowska środków finansowych, za które zakupiony został na sprzęt dla gminnych jednostek OSP.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wszystkich obdarowanych jednostek, a także Komendant Powiatowy Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Kolarczyk, Prezes Powiatowego Zarządu Powiatowego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Ryszard Pikul, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Stanisław Początek i Prezes Gminnego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Zbigniew Pikul.
W trakcie uroczystości zaproszenie goście dziękowali strażakom za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, gotowość do pomocy pokrzywdzonym oraz „bycie pierwszymi na miejscu” podczas niekorzystnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu i bezpieczeństwu jednostek. Poseł na Sejm RP Piotr Sak wyraził chęć dalszej współpracy z gminą i strażakami.
Druhowie, wyrazili wdzięczność za otrzymany sprzęt oraz nadzieję, że sytuacje konieczności jego użycia będą jak najrzadsze.  Podkreślono także konieczność dalszych szkoleń ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa medycznego.
Wszystkie przekazane sprzęty zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Dąbrowa Tarnowska realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości opatrzone zostały logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczone klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”


Informacja o sprzęcie przekazanym w dniu 13 stycznia br.  sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości :

 1. OSP Gruszów Wielki
  Ubrania specjalne z atestem – szt. 2
  Łączna wartość: 3 444 zł.
 1. OSP Laskówka Chorąska
  – Zestaw medyczny Lifepak CR + AED – szt. 1
  – Ubrania specjalne z atestem – szt. 2
  – Agregat prądotwórczy z inwertowaną stabilizacją napięcia
  Łącza wartość:  13 484 zł.
 1. OSP Lipiny
  – Ubrania specjalne z atestem – szt. 2
  – Kombinezon specjalny –szt. 1
  – Agregat prądotwórczy z inwertowaną stabilizacją napięcia
  Łącza wartość:   9 122 zł.
 1. OSP Nieczajna Górna:
  – Zestaw medyczny Lifepak CR + AED – szt. 1
  – Ubrania specjalne z atestem – szt. 2
  Łączna wartość: 8196 zł.
 1. OSP Smęgorzów
  – Pilarka ratownicza o mocy – szt. 1
  – Przecinak do przecinania pedałów samochodowych– szt. 1
  – Agregat prądotwórczy z inwertowaną stabilizacją napięcia – szt. 1
  – Ubrania specjalne z atestem – szt. 3
  – Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m.
  Łączna wartość: 29 832, 93 zł.
 1. OSP Szarwark
  – Ubrania specjalne z atestem – szt. 3
  – Pilarka ratownicza – szt. 1
  Łączna wartość: 10 349,50
 1. OSP Żelazówka
  – Zestaw medyczny Lifepak CR + AED – szt. 1
  – Ubrania specjalne z atestem – szt. 2
  Łączna wartość: 8196 zł.

Wartość całkowita sprzętu dla jednostek OSP
z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska: 82 624,43 zł.

 

logo ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwości 2019 2020 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa SprawiedliwościPrzekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 1 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 2 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 3 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 4 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 5 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 6 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 7 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 8 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 9 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 10 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 11 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 12 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 13 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 14 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 15 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 16 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 17 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 18 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 19 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 20 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 21 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 22 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 23 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 24 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 25 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 26 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 27 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 28 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 29 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 30 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 31 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 32 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 33 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 34 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 35 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 36 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Przekazanie sprzętu dla OSP MS FS Gmina Dąbrowa Tarnowska 2020 37 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwościlogo ministerstwo sprawiedliwosci fundusz sprawiedliwości 2019 2020 Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości