Dąbrowskie obchody 228. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie zorganizowały samorządy: gminny i powiatowy oraz miejscowa parafia NMP Szkaplerznej. Liczne poczty sztandarowe; stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji oraz delegacje zakładów pracy i samorządów wyruszyły  sprzed budynku Urzędu Miejskiego do kościoła parafialnego przy dźwiękach orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił  Ks. Senior Zbigniew Szewczyk w koncelebrze z Ks. Prałatem Józefem Porembą i Ks. Krzysztofem Franczakiem. Powitał  przybyłe poczty sztandarowe, przedstawicieli samorządów gminnego i powiatowego, parlamentarzystów oraz przybyłych do świątyni  parafian.  

W swej homilii ks. Senior mówił o macierzyńskim sercu Maryi, nawiązując do przywiązania, jakim darzy Jej osobę naród polski, pomimo swoich trudnych losów, problemów, a nawet wad. Uroczystość uświetnili swoim śpiewem i grą Chór parafialny oraz Orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury, a także Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, Jednostka Strzelecka JS2083 i orlęta z Żelazówki. Po zakończeniu Eucharystii i odśpiewaniu „Boże coś Polskę”, uczestnicy przeszli na plac przed Pomnikiem Niepodległości w Parku Miejskim, gdzie złożono wiązanki. Przed kościołem młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach akcji „Młodzież Pamięta” rozdawała chorągiewki w barwach narodowych, znaczki i śpiewnik. Z powodu mocnego deszczu uroczystości kontynuowano w Dąbrowskim Domu Kultury, gdzie gości powitał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, a całość prowadził Dyrektor DDK Paweł Chojnowski.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści związani z ziemią dąbrowską i tarnowską: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz  oraz Senator RP Kazimierz Wiatr. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który przedstawił tło historyczne uchwalenia Konstytucji 3 Majowej, podkreślając jej doniosłość i oddziaływanie przez lata, aż do współczesności. Głos zabierali również Posłowie na Sejm RP Wiesław Krajewski, Michał Wojtkiewicz, Senator RP Kazimierz Wiatr oraz opiekun Orląt z Żelazówki pan Roman Głowacki. ostatni z przemawiających przybliżył zebranym postać Gen. Mariana Kukiela, bohatera Powiśla Dąbrowskiego. Po tej części z programem okolicznościowym wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej im. Mikołaja Kopernika przygotowani do występu przez nauczycieli tej szkoły p. Ewę Kmieć  i p. Kamila Banasia.

Dla wszystkich uczestników uroczystości  samorząd gminny przygotował ciepły poczęstunek – żołnierski bigos i grochówkę, które serwowali dąbrowscy Strzelcy.

 Delegacje składające wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości w Parku Miejskim:

 • poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,
 • poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz,
 • senator RP Kazimierz Wiatr,
 • delegacja Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka – Kamysza,
 • delegacja Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka
 • delegacja samorządu gminnego z burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Lizakiem i Sekretarzem Gminy Stanisławem Ryczkiem, delegacja samorządu powiatowego na czele ze starostą dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem, przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martą Chrabąszcz i wicestarostą Krzysztofem Brykiem,
 • delegacja z XVIII dzielnicy Budapesztu,
 • delegacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”,
 • delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • delegacja Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego i Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • delegacja Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • delegacja Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Miejsko- Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
 • delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości,
 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Powiatowy lnspektor Weterynarii
 • delegacja Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Grupy Motocyklowej Powiśla,
 • delegacja dąbrowskich Strzelców
 • delegacja Drużyny Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce,
 • delegacja Placówki Terenowej KRUS
 • delegacja Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Tarnowie,
 • delegacja Samorządu Gminy Gręboszów
 • delegacja Porozumienia Jarosława Gowina

Organizatorzy dziękują licznie zebranym Mieszkańcom i Gościom za udział w tej patriotyczno– religijnej uroczystości. Gorące podziękowania skierowane są również do osób i instytucji, które pomogły w organizacji uroczystości. Samorządy gminny i powiatowy wyrażają swoją wdzięczność organizacjom kombatanckim, instytucjom, szkołom, organizacjom politycznym i społecznych oraz stowarzyszeniom które wystawiły poczty sztandarowe.