W środę 27 stycznia r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów wsi Lipiny. Jego organizatorami byli sołtys wsi Lipiny Tadeusz Krawczyk, Radny Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, OSP w Lipinach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w intencji mieszkańców Lipin, którą w miejscowej kaplicy odprawił Ks. Proboszcz Bogdan Kwiecień.
Druga część spotkania obejmowała poczęstunek, łamanie się opłatkiem i koncert kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinach. Zaproszonych gości powitał sołtys Lipin Tadeusz Krawczyk i życzył im wszystkiego dobrego w nowym roku.

Wśród zebranych byli: Ks. Proboszcz Bogdan Kwiecień Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinach Agata Leżoń, Halina Sarat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Radny Rady Miejskiej Krzysztof Wilk i Radna Powiatu Dąbrowskiego Anna Witowska.

Podczas uroczystości opłatkowych okolicznościowe przemówienia wygłosili sołtys Lipin Tadeusz Krawczyk, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek. Wszyscy łamali się opłatkiem. Śpiewano także kolędy. Najważniejszym punktem części oficjalnej był koncert kolęd prezentowany przez zespół dziecięcy złożony muzycznie utalentowanych uczniów miejscowej szkoły.