W sobotę 11 listopada br. Dąbrowa Tarnowska świętowała 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przy współudziale Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Rozpoczęła ją uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny, podczas której Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej ks. Stanisław Cyran wygłosił homilię, której głównym motywem była wiara w Polskę, która jest wspólnym dobrem wszystkich jej mieszkańców. Kaznodzieja wskazał na potrzebę kultywowania pamięci historycznej, docenienia znaczenia wartości chrześcijańskich w jej przeszłości i teraźniejszości oraz wypracowania wspólnoty dla jak najlepszej służy ojczyźnie.
Obchody Święta Niepodległości kontynuowane były w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych. Gości, wśród których byli przedstawiciel delegacji zagranicznych z XVIII i XIX dzielnicy Budapesztu, lokalni politycy i przedstawiciele samorządów gminnych Powiśla Dąbrowskiego powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Uroczyste przemówienia wygłosili Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski, posłowie na Sejm RP Urszula Augusty i Wiesław Krajewski oraz Senator Kazimierz Wiatr. Odczytano listy okolicznościowe od parlamentarzystów z Małopolski, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w tej uroczystości.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski 11 11 2017 Uroczystości 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Przemawiając Burmistrz Krzysztof Kaczmarski nawiązał do nadziei jaka towarzyszyła Polakom podczas listopadowych dni w 1918 roku. Jak zaznaczył „nie była to tylko nadzieja oparta na wzniosłych ideałach i mrzonkach o wielkości, ale nadzieja sprawdzona w działaniu. Oznaczała ona gotowość do codziennej żmudnej pracy, czasem takiej, których owoców nie widać od razu, i która nie zawsze spotyka się z uznaniem.”
Część artystyczna obchodów została przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Wspólny wieniec Samorządów Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Dąbrowa Tarnowska składali  Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Marek Kopia, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat. Wiązanki i kwiaty złożyli także przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Dąbrowskiego i Gminy Dąbrowa Tarnowska, reprezentacje partii politycznych, posłowie na Sejm RP Urszula Augustyn i Wiesław Krajewski, Senator Kazimierz Wiatr, a także lokalne instytucje i stowarzyszenia, delegacje zagraniczne i delegacje gmin Powiśla Dąbrowskiego. Instytucje i stowarzyszenia wystawiły poczty sztandarowe. Obchody Dnia Niepodległości uświetniła Orkiestra Dęta ze Szczucina.