W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 na terenie całego kraju zalecamy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne ograniczyli swoje wizyty w miejscach publicznych, jak również w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
Bardzo prosimy o załatwienie tylko pilnych i niecierpiących zwłoki spraw w urzędzie (osobiście), natomiast w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny lub drogą elektroniczną.
Prosimy także o dokonywanie wszelkich wpłat drogą elektroniczną.


 Przypominamy nr telefonów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej:
14 6422775,   14 6554000,   14 6554001,   14 6554002,   14 6554003


W innych sprawach kierowanych do urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

  • email Urzędu: umdt@dabrowatar.pl
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (ePUAP):

skrytka:      /4t4n0gv8y2/skrytka
skrytki ESP: /4t4n0gv8y2/SkrytkaESP


 Nr konta do wpłacania wszelkich opłat i należności podatkowych
Gminy Dąbrowa Tarnowska:

BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
02 9462 0003 2001 0000 4226 0002


 Nr konta do wpłacania opłat za odpady komunalne w Gminie Dąbrowa Tarnowska
– uruchomiony od 1 stycznia 2020 r.:

BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057