Jak można zauważyć na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zainstalowany został przenośny defibrylator AED, którego przeznaczeniem jest ratowanie ludzkiego życia w nagłych stanach zatrzymania krążenia.
Gmina Dąbrowa Tarnowska jest jednym z beneficjentów projektu pt. „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie” przygotowanego przez Starostwo Powiatowe. Projekt ten zgłoszony do realizacji w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego doczekał się realizacji. Dzięki niemu we wszystkich 7 gminach powiatu dąbrowskiego na zewnątrz budynków urzędów gmin zostały zamontowane przenośne defibrylatory zewnętrzne AED, które są dostępne 24 godziny na dobę.
Są to pierwsze ogólnodostępne defibrylatory na terenie powiatu dąbrowskiego. Instalacja tych urządzeń w przestrzeni publicznej przyczyni się do wzmocnienia skuteczności działań ratowniczych i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej gminy i powiatu oraz osób odwiedzających Powiśle Dąbrowskie.

W ramach projektu przeprowadzono również cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym przy użyciu przenośnych defibrylatorów AED, w których wzięło udział ok. 1800 osób. Jak podaje Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED  – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie”, został wyłoniony do realizacji jeszcze w ubiegłym roku. Poparcie dla tego przedsięwzięcia wyraziło ponad 2 tys. mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku powyżej 16 roku życia. Niestety termin rozpoczęcia realizacji tego wyczekiwanego przedsięwzięcia ulegał ciągłym przesunięciom. Dopiero we wrześniu br. Zarząd Województwa Małopolskiego wyłonił realizatora zadania, którym została Fundacja R2 z Krakowa, której członkowie znani są jako „ratownicy na motorach”.

Każdy z nas może paść ofiarą nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach! Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających szanse na przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. Dlatego zaleca się by przenośne defibrylatory AED znajdowały się tam, gdzie występują skupiska ludzi.

Szafka ścienna na AED, zapewnia rozpoznawalny i estetyczny wygląd oraz trwałe przechowywanie defibrylatora AED. Szafka jest łatwa w otwarciu – użytkownik nie musi szukać zamka tylko intuicyjnie otwiera kapsułę przekręcając całą obudowę, która zdejmowana rotacyjnie szybko pozwala uzyskać dostęp do defibrylatora. Szafka wyposażona jest w alarm dźwiękowy i świetlny, który uruchamia się w przy otwarciu obudowy.

 %foto UMDT  %foto UMDT%foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT