Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi uzupełniający nabór/rekrutację uczestników do Dziennego Domu Senior + w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2020 w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, które dostępne są w Punkcie Informacyjnym budynku MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Nabór wniosków/deklaracji zostaje przedłużony do 15 stycznia 2020r., które można składać w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30.

W razie nie uzyskania wymaganej ilości wniosków/deklaracji udziału uczestników – rekrutacja może być przedłużona.

Komisja Rekrutacyjna do dnia 16 stycznia 2020r. po uzyskaniu wniosków rekrutacyjnych uczestników do Dziennego Domu Senior + w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2020r. przekaże realizatorowi listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

Lp Załącznik Wielkość
1. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ 44.98 KB
2. Kwestionariusz zgłoszeniowy 93.27 KB
3. Zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego 56.38 KB
4. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 254.19 KB