Piękna sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz dobra zabawa towarzyszyły rozgrywkom zorganizowanym w ramach V Małopolskiego Integracyjnego Turnieju w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy, który odbył się 20 października 2022 r. na Kręgielni „Azyl” Olesno.

Jest to impreza cykliczna, która z roku na rok cieszy się co raz większym zainteresowaniem. Tym razem do Turnieju zgłosiło się 12 drużyn z całej Małopolski, które reprezentowały następujące Ośrodki:

Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Bobowej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy
Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Gorlicach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk; Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec; Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata; Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz; Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej: Beata Partyńska – Prezes, Halina Sarat – Skarbnik oraz Małgorzata Słupek – Członek Zarządu; Ryszard Pikul – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz Red Janusz Smoliński z Magazynu Miasto i Ludzie.

Otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Mateusz Miodowski i Paweł Świętochowski. Po rozgrywkach, które wzbudziły bardzo dużo emocji przyszedł czas na posiłek i regenerację sił, a następnie wszyscy wzięli udział w ceremonii wręczenia medali, pucharów, dyplomów i nagród. Zanim jednak ogłoszono wyniki Irena Kawa i Małgorzata Morawiec w imieniu organizatorów podziękowały wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Turnieju. W pierwszej kolejności serdeczne podziękowania skierowane zostały do Zarządu Województwa Małopolskiego za udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 5 000,00 zł, które przeznaczone zostało na zakup nagród oraz zapewnienie wyżywienia uczestnikom wydarzenia. Za osobiste zaangażowanie i wsparcie podziękowano także Staroście Powiatu Dąbrowskiego Lesławowi Wieczorkowi oraz Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Marioli Smolorz. Słowa wdzięczności za udzielenie wsparcia skierowano także do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego i Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca oraz do wszystkich, którzy nie zostali wymienieni imiennie, a którzy w jakikolwiek sposób wsparli to wyjątkowe przedsięwzięcie. Jednak w sposób szczególny podziękowano dyrektorom, wychowawcom oraz wszystkim zawodnikom, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w rozgrywkach.

Ceremoniał ogłoszenia wyników poprowadzili sędziowie Mateusz Miodowski i Paweł Świętochowski, a o wręczenie pucharów, medali, nagród oraz dyplomów poproszeni zostali: Wicestarosta Krzysztof Bryk; Wójt Witold Morawiec; Sekretarz Janusz Plata; Naczelnik Mariola Smolorz; Zarząd Stowarzyszenia na „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska, Halina Sarat oraz Małgorzata Słupek.

W rozgrywkach drużynowych największą liczbę punktów zdobyły i na podium znalazły się:

I Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy (429 punktów)
II miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy (391 punktów)
III Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie (387 punktów).

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy, każdy zawodnik pamiątkowy medal, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc dodatkowo uhonorowani zostali pucharami. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy, który zwyciężył w rozgrywkach drużynowych zdobył także Puchar Przechodni. Drużyna ta po raz drugi z rzędu wywalczyła I Miejsce.

Z kolei w rozgrywkach indywidualnych najlepsi okazali się:

I Miejsce: Waldemar Nowak (111 punktów) ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie
II Miejsce: Jacek Cisowski (103 punkty) ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu
III Miejsce: Jan Rogala (102 punkty) – Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy.

Zwycięzcy w tej kategorii otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie „Wokół Kultury” reprezentowane przez Prezesa Małgorzatę Morawiec w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Oleśnie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy z Dyrektorem Ireną Kawa na czele.

Patronat honorowy nad Turniejem sprawowali: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.

DSC 0220 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0216 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0401 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0404 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0479 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0171 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0172 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0417 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 04861 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0503 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0486 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów SamopomocyDSC 0160 V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocystopka V Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy