PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK, to miejsce w którym mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić wytwarzane w gospodarstwie domowym selektywnie zebrane odpady. Dotyczy to zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i bloków wielorodzinnych.
Obydwa punkty, znajdujące się na terenie naszej gminy, zostały zmodernizowane i na nowo wyposażone, dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pod nazwą.: „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska”. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 1 474 299,19 zł z czego dofinansowanie
ze środków europejskich wyniosło: 981 427,16 zł.

 Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska znajdują się dwa punkty PSZOK:

 • PSZOK przy ul. Jagiellońskiej 56e w Dąbrowie Tarnowskiej i
 • PSZOK w Szarwarku na terenie dawnego składowiska odpadów w Szarwarku.

 Punkty są otwarte w godzinach:

 • poniedziałek 930-1730
 • od wtorku do piątku 730-1530

W Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Jagiellońska 56e w Dąbrowie Tarnowskiej mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą oddać,
za okazaniem dowodu tożsamości następujące odpady komunalne:

 • papier i tekturę
 • szkło białe i kolorowe
 • plastik i metal
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • oraz inne odpady niebezpieczne, a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne, akumulatory oraz opony samochodowe

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szarwarku
mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą oddać,
za okazaniem dowodu tożsamości następujące odpady komunalne:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie (gruz budowlany niezmieszany z innymi odpadami, ceramika łazienkowa, styropian, okna itp.
 • oraz odpady biodegradowalne

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szarwarku
mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą oddać,
za okazaniem dowodu tożsamości następujące odpady komunalne:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie (gruz budowlany niezmieszany z innymi odpadami, ceramika łazienkowa, styropian, okna itp.
 • oraz odpady biodegradowalne

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szarwarku
mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą oddać,
za okazaniem dowodu tożsamości następujące odpady komunalne:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie (gruz budowlany niezmieszany z innymi odpadami, ceramika łazienkowa, styropian, okna itp.
 • oraz odpady biodegradowalne

Odpady komunalne dostarczone do PSZOK-ów muszą być posegregowane.

Odpady do PSZOK-ów należy dostarczyć transportem zorganizowanym we własnym zakresie i na własny koszt.

Pracownicy PSZOK-ów mają prawo odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów w przypadku:

 • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach
 • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • oraz wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego

w PSZOK nie przyjmujemy:

 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (np. szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii);
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzętu budowlanego;
 • zmieszanych odpadów budowlanych;
 • urządzeń przemysłowych;
 • odpadów poprodukcyjnych;
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (tj. bez etykiet);
 • butli gazowych;
 • papy;
 • okien plastikowych;
 • gaśnic,
 • waty szklanej.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój nr 2, pod numerem telefonu 14 644 2117 lub na stronie internetowej: www.dabrowatar.pl.

Zachęcamy do korzystania z możliwości selektywnego oddawania odpadów na Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

 

ulotka a5 15 10 2019 VADEMECUM DLA MIESZKAŃCÓW  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska

tablica DT VADEMECUM DLA MIESZKAŃCÓW  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska

tablica SZARWARK VADEMECUM DLA MIESZKAŃCÓW  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa TarnowskaFundusze banner VADEMECUM DLA MIESZKAŃCÓW  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska