W środę 9 maja br. w sali obrad Urzędu Miasta Dąbrowy Tarnowskiej odbyła się VI Międzyszkolna Debata, która tym razem skoncentrowana była na czystości języka polskiego. Wydarzenie to objął swoim patronatem Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. W debacie zmierzyli się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, by zgodnie z obowiązującymi regułami wymienić się swoimi spostrzeżeniami i poglądami dotyczącymi uzgodnionego wcześniej tematu. Przez kilkadziesiąt minut uczniowie prowadzili dyskusję, po której nastąpił etap podsumowania jej przy pomocy marszałków, których funkcję pełnili nauczyciele: p. Bogusława Warecka-Łachut z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i p. Sławomir Bator z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

Uczestnicy debaty udowodnili na drodze argumentacji, że należy dbać o kulturę słowa i czystość języka, ponieważ wynika z tego szereg korzyści nie tylko doraźnych, ale i mających wpływ na daleką przyszłość. Przypomnieli, że język ojczysty umacnia jedność całego narodu polskiego i należy tym bardziej o niego dbać, ponieważ nasi przodkowie często w jego obronie oddawali życie lub zdrowie. Jest to szczególne ważne przy okazji zbliżającej się rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gdy na mapach świata nie było naszego kraju, język Polski stał się podstawowym czynnikiem przetrwania narodu.

Jednym z celów debaty było wdrażanie uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej w życie publiczne, czemu służy kulturalna wymiana poglądów w miejscu do tego przeznaczonym, jakim jest sala obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Organizatorami debaty, tak jak w ubiegłych latach byli nauczyciele obu szkół: p. Bogusława Warecka- Łachut, p. Sławomir Bator, p. Diana Dyda i p. Krzysztof Niemiec. Nie zabrakło dyrektorów obu szkół: p. Dorota Długoń i p. Anna Fido, które zasiadły w jury.

Podczas podsumowania debaty zostały wręczone bony na książki, dzięki czemu szkolne biblioteki zostaną zasilone w nowe lektury. Nagrody te ufundowała Radna Powiatu Dąbrowskiego Anna Jastrzębiec-Witowska, a zarazem pracownica Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Puchary i medale w trzech kategoriach zostały ufundowane przez Firmę Ubezpieczeniową Domus p. Wacława Łachuta. Organizatorzy wyrażają podziękowania Patronowi i Fundatorom za okazane zainteresowanie i wsparcie.

Uczestnicy debaty byli oceniani grupowo i indywidualnie.
Mistrzami Debaty zostali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
Mistrzami Erudycji zostali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr2

Nagrody indywidualne rozdane zostały w następujących kategoriach:

Mistrz Debaty:
I miejsce. – Julia Marek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce– Jakub Nadolski, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
III miejsce – Kacper Orszulak, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Mistrz Argumentacji:
I miejsce – Julia Żelawska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
II miejsce – Miłosz Fido, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
III miejsce – Julia Nowak, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Mistrz Erudycji:
I miejsce – Julia Kądzielawa PSP nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce – Joszko Suchan, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce – Sylwester Warias, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2