Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu „Proaktywni na plus”, który ma stanowić wsparcie na regionalnym rynku pracy dla osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro. Udział w tym przedsięwzięci jest całkowicie bezpłatny. W projekcie uczestniczyć mogą mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu tarnowskiego oraz miasta Tarnowa.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać  z:

  • płatnych staży z możliwością zatrudnienia
  • szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
  • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i pozytywnego wizerunku
  • wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
  • Indywidualnego doradztwa zawodowego

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus .

Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

proaktywni na plus plakat — rozrzerzony VIII edycja projektu „Proaktywni na plus” dla osób powyżej 30 roku życia

Dlaczego warto rozpocząć staż?
Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz specjalisty ds. zatrudnienia. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy do jednej z firm, które zgłosiły się do projektu. Uczestnicy tego mają możliwość odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym.

Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców.
Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 09.09.2019 r. – 20.09.2019 r.
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 442 199; 533 446 405, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów.