Dąbrowski Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Radgoszczy od siedmiu lat z powodzeniem organizowali festiwale kolęd, przeznaczone dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (a dawniej też gimnazjów) z obu gmin.
W tym roku szyki pokrzyżowała pandemia, ale stanowiła też wyzwanie, które zostało podjęte – wydaje się, że z powodzeniem – skoro w szranki rywalizacji i do kolędowania przystąpiło aż 90 podmiotów (soliści i zespoły). Nawet doszło do trzech nieporozumień, do konkursu zgłosiły się młode mieszkanki … Górnego i Dolnego Śląska (niestety, zgodnie z regulaminem nie zostały poddane ocenie z uwagi na adres zamieszkania).

Nowością były zespoły rodzinne, które zgodnie z zasadą izolacji społecznej, musiały łączyć mieszkańców jednego domu lub mieszkania. Była to wspaniała okazja do integracji wokół choinki, domowego kominka, w aurze ciepła i nastroju Wigilii. Natomiast nie sprawdził się pomysł zaproszenia do rywalizacji uczniów szkół ponadpodstawowych – mieszkańców gmin: Dąbrowy i Radgoszczy.
Prezentacje konkursowe zostały ocenione na platformie zoom w dniu 12 stycznia 2021 r., po wcześniejszym uważnym zapoznaniu się przez jurorów z plikami mp4 przesłanymi przez uczestników.
Konkurs odbył się w kilku kategoriach i obejmował: przedszkolaków (10), uczniów ze szkół podstawowych z terenu obu gmin (klasy I-II: 24 os., klasy III-IV: 21, klasy V-VI: 14, klasy VII-VIII: 8), zespoły rodzinne (rodzeństwa: 6, rodzice z dziećmi: 5.

Prezentacje oceniała komisja w składzie: Katarzyna Reczek (Przewodnicząca), Iwona Sipior, Łukasz Chmiel, Wojciech Kuta).


Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • przedszkola

I miejsce ex aequo – Klara Bociek (Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej) i Emilia Sadowska (P. w Luszowicach)
II miejsce – Igor Wrona (P. w Laskówce Chorąskiej)
III miejsce – Krzysztof Sadowski (P. w Luszowicach),

wyróżnienie – Tymoteusz Banaś (Żdżary)

  • szkoły podstawowe – klasy I-II:

I miejsce ex aequo – Michał Morawiec (Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej) i Jakub Frąc (Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej)
II miejsce ex aequo – Hubert Juras i Milena Wąż (obydwoje – SP w Radgoszczy)
III miejsce – Maria Chmura (SP w Smęgorzowie),

wyróżnienie – Oliwia Galus (SP w Radgoszczy) i Martyna Cudak (SP w Zarzeczu Dużym),
*wyróżnienie pozaregulaminowe – Milena Zawiłowicz (SP w Radgoszczy)

  • szkoły podstawowe – klasy III-IV:

I miejsce – Magdalena Mol (Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie)
II miejsce ex aequo – Kinga Fido (SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej) i Adriana Wójcik (Radgoszcz)
III miejsce – Martyna Pater (SP nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej),

wyróżnienia – Adam Ciąbor (SP w Nieczajnie Górnej) i Julia Kupiec (SP w Radgoszczy),

  • szkoły podstawowe – klasy V-VI:

I miejsce – Agnieszka Kmieć (SP w Nieczajnie Górnej)
II miejsce – Tomasz Król (SP w Laskówce Chorąskiej)
III miejsce – Dagmara Frąc (SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej),

wyróżnienia:
Kaja Piekielniak i Magdalena Sytoń (obie – SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej),

  • szkoły podstawowe – klasy VII-VIII:

I miejsce – Gabriela Kmieć (SP w Nieczajnie Górnej)
II miejsce – Amelia Marszałek (SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)
III miejsce – Patrycja Cudak (SP w Zarzeczu Dużym),

wyróżnienie: Patrycja Kędzior (SP w Zarzeczu Dużym),

       *wyróżnienie pozaregulaminowe – Karol Zawiślak (SP w Radgoszczy)

  • zespoły rodzinne – rodzeństwa:

I miejsce – „SIOSTRY” (SP w Nieczajnie Górnej)
II miejsce – Martyna i Patrycja Cudak (SP w Zarzeczu Dużym)
III miejsce ex aequo – Duet Daria i Jakub Toczek (SP w Zarzeczu Dużym) i „Zakręcone Mole” (Dąbrowa Tarnowska)

wyróżnienia: Julia i Hania Koza (SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej), Bracia Gwóźdź (SP w Radgoszczy)

  • zespoły rodzinne – rodziny z dorosłymi i dziećmi:

I miejsce – Milena, Fabian i Anna Wąż (Radgoszcz)
II miejsce – „Mamy szczęście” (Laskówka Chorąska)
III miejsce – „Spokojni w 3D” (Dąbrowa Tarnowska),

*wyróżnienie pozaregulaminowe: Rodzina Rejów i Stachurowie (Dąbrowa Tarnowska).

Organizatorzy zapewnili laureatom i wyróżnionym pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia pozaregulaminowe – za zaangażowanie i bardzo dobre nagranie, z zastosowaniem profesjonalnej edycji – elementów uprzednio montowanych studyjnie.