W czwartek 4 września 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej miała miejsce uroczystość zakończenia I edycji projektu “Droga do sukcesu” 2018 – 2019r., realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. W uroczystości zakończenia I edycji projektu wzięli udział: Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun, pełniąca nadzór nad realizacją całego projektu, członkowie Zespołu Projektowego: Asystent Koordynatora Projektu  Ewa Borek, Specjalista do spraw promocji i zamówień publicznych P. Mateusz Ryczek, Księgowa projektu Jolanta Gnutek, Specjalista ds. kadr Anna Stefańczyk oraz Koordynator projektu Małgorzata Papier. Wśród zaproszonych gości pojawili się prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Małgorzata Sadowniczyk, doradca zawodowy Katarzyna Skiba, właściciel firmy Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas, oraz pracownicy socjalni MOPSiWR oraz najważniejsi w tym dniu – Uczestnicy Projektu I edycji „Droga do sukcesu”.Uroczystość rozpoczęła przemówieniem Pani Dyrektor MOPSiWR, która na początku przywitała wszystkich gości oraz podziękowała za współpracę, zarówno Uczestnikom Projektu, jak i osobom zaangażowanym w jego realizację oraz omówiła założenia projektu i zrealizowane w I edycji cele. Następnie Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek skierował swoje słowa do zaproszonych gości. Razem z Dyrektor MOPSiWR Katarzyną Hałun dokonali uroczystego wręczenia uczestnikom projektu zaświadczeń o ukończeniu kursów i warsztatów, potwierdzających zdobyte przez nich umiejętności. Po złożeniu gratulacji i podziękowań, w imieniu wszystkich uczestników projektu, p. Agnieszka Cetnar złożyła podziękowania dla Dyrektor za możliwość udziału w „Drodze do sukcesu” oraz innym osobom zaangażowanym w całoroczną pracę przy projekcie. Zaangażowani w projekt pracownicy byli bardzo wdzięczni za te słowa. Po przemówieniach, ciepłych słowach podziękowań i gratulacji, przyszedł czas na „słodki poczęstunek”. Przy tej okazji wspominano miniony rok.

DSC028561 Zakończenie I edycji projektu Droga do sukcesu 2018 – 2019

Na koniec czekała na uczestników projektu niespodzianka przygotowana przez wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Jutrzenka” – występ artystyczny dzieci, przygotowany pod okiem wychowawcy i pedagoga.

DSC02853 Zakończenie I edycji projektu Droga do sukcesu 2018 – 2019

Uczestnikom Projektu, biorącym udział w I edycji projektu „Droga do sukcesu” życzymy samych sukcesów i dalszego rozwoju oraz nieustannego dążenia do spełniania marzeń.
Jak powiedział kiedyś Thomas Edison: Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz”

PicsArt 09 11 10.17.35 0 Zakończenie I edycji projektu Droga do sukcesu 2018 – 2019

Projekt pn. „Droga do sukcesu” jest kompleksowym programem na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem, bezrobociem lub wykluczeniem społecznym. W I edycji projektu 2018-2019 wzięło udział 20 osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej – czyli instytucja, która podjęła się tego zadania – przeprowadziła w tej edycji szereg warsztatów, szkoleń, a także indywidualnych spotkań ze specjalistami. Uczestnicy I edycji projektu mogli liczyć na wsparcie psychologa, prawnika, specjalisty ds. wykluczenia oraz doradcy zawodowego. Dzięki nim osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zyskali nowe kompetencje, poszerzyli horyzonty, a także rozwinęli się zawodowo. Część z uczestników projektu ukończyła szkolenia i kursy (7 osób), część odbyła staże zawodowe (6 osób) i w końcu część rozpoczęła pracę zawodową (4 osoby). Obecnie trwa nabór do II edycji projektu pn. „Droga do sukcesu”.

logo MOPSiWR Zakończenie I edycji projektu Droga do sukcesu 2018 – 2019Fundusze banner Zakończenie I edycji projektu Droga do sukcesu 2018 – 2019