W niedzielę z okazji XVII Dnia Papieskiego wolontariusze w całej Polsce będą zbierać pieniądze na stypendia fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, niezamożnej młodzieży. Fundacja opiekuje się teraz 2 tys. osób, 5 tys. stypendystów już ukończyło naukę.
Powstała w 2000 r. fundacja to pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski z 1999 r. „Po tej pielgrzymce pozostały niewykorzystane fundusze i episkopat początkowo chciał wybudować określoną liczbę pomników Jana Pawła II. Ostatecznie biskupi zdecydowali, że zostanie zbudowany +żywy pomnik+ – będą nim uzdolnieni młodzi ludzie z małych miast i wsi, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy poprzez stypendia dostaną szansę na lepszą edukację i rozwój zainteresowań – wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy fundacji Paweł Żulewski. 

Stypendystami mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych, pochodzący z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Ich dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto, średnia ocen zaś nie może być niższa niż 4,75 w przypadku gimnazjalistów, a 4,5 w przypadku uczniów szkół średnich.
„Fenomen fundacji polega na tym, że stypendystami opiekuje się przez całą drogę dojrzewania, a nie tylko przez rok czy dwa. To daje im ogromne szanse rozwoju, ponieważ Fundacja to nie tylko pomoc materialna, ale też formacja” – zwrócił uwagę Żulewski. Dodał, że stypendyści są zachęcani, by poznawać i wcielać w życie nauczanie Jana Pawła II – np. właśnie pomagać potrzebującym.
Stypendia, które – jak podkreślił Żulewski, są finansowane wyłącznie z datków zebranych podczas zbiórki w Dni Papieskie i indywidualnych wpłat na konto – są podzielone na dwa pakiety: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za internet, dodatkowe lekcje.

%foto UMDT  %foto UMDT

Najważniejszym przedsięwzięciem Fundacji jest Dzień Papieski, organizowany co roku w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, który nastąpił 16 października 1978 r. Organizatorzy podkreślają cztery wymiary święta: intelektualny, duchowy, charytatywny i artystyczny. Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i parafiach na potrzeby stypendiów, w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem. Są też koncerty poświęcone pamięci Jana Pawła II.
Dzień wcześniej na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza nagrody „TOTUS TUUS” (do zeszłego roku „Totus”), tzw. katolickie Noble, przyznawane osobom i instytucjom, których działalność – jak podają organizatorzy – „w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II”.
Żulewski przypomniał, że fundacja przyznaje też stypendium im. bp. Jana Chrapka. „Do tej pory był to konkurs o indeks na studia dziennikarskie, polityki społecznej lub nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim lub Jagiellońskim. Od tego roku jest to konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat postaci Jana Pawła II, w którym przewidziane są nagrody pieniężne” – poinformował rzecznik.
Fundacją kierują rada i zarząd; na czele rady stoi kard. Kazimierz Nycz.