Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy nasza gmina była bardzo aktywna inwestycyjnie. Wiele przedsięwzięć to nowe inwestycje, ale kładziemy również nacisk na prace związane z kontynuacją oraz finalizacją zamierzeń rozpoczętych wcześniej. Największe i najistotniejsze zamierzenia dla naszego miasta to zdecydowanie modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej, długo wyczekiwana przez mieszkańców rewitalizacja Rynku, a także inwestycje drogowe oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pierwsza inicjatywa czyli modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku kiedy Gmina Dąbrowa Tarnowska zawarła umowę z firmą MTM Budownictwo Sp z o.o. z Tarnowa na realizację inwestycji. Wartość zadania wynosi: 7 271 126,92 zł z czego 4,5 mln to dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład. Realizacja inwestycji umożliwi funkcjonowanie basenu sezonowego w nowej formie i kształcie, natomiast w przyszłości w drugim etapie będzie można dodatkowo go uzbroić w dodatkowe formy rekreacji wodnej. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące segmenty zwiększające atrakcyjność i użyteczność zarówno krytej pływalni jak i basenu sezonowego takie jak:

  • Modernizacja energetyczna obiektów z wykorzystaniem systemu pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kW oraz wymiana kotłów gazowych (2 x 500 kW) na energooszczędne.

  • Modernizacja systemu uzdatniania wody krytej pływalni.

  • Modernizacja niecki i otoczenia basenu sezonowego.

Zmodernizowany basen sezonowy powinien być dostępny dla mieszkańców i przyjezdnych w sezonie letnim 2024.

Gmina Dąbrowa Tarnowska z sukcesem aplikowała o środki finansowe z „Polskiego Ładu” na remont rynku w naszym mieście. Projekt pn. „Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej” ma dofinansowanie w kwocie 4.5 mln zł, a 0.5 mln – zł dołoży budżet miasta. Projekt zakłada zagospodarowanie Rynku Miejskiego tak, aby go ożywić i stworzyć funkcjonalną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców miasta i osób przyjezdnych. Rynek po renowacji ma pełnić dla miasta i jego mieszkańców funkcję reprezentacyjną, użytkową oraz rekreacyjno-wypoczynkową. Nowa forma wspólnej przestrzeni miejskiej będzie odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej adekwatną do obecnych trendów urbanistycznych. Rewitalizacja rynku była przedmiotem prowadzonych przez burmistrza konsultacji z mieszkańcami gminy. Ostateczny kształt założeń projektowych stanowił kompromis rozwiązań proponowanych przez Dąbrowian.

Wstępna koncepcja rozwiązań architektonicznych trafiła do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków celem zaopiniowania, gdyż rynek znajduje się pod ochroną służb konserwatorskich. Pierwotna wersja została odrzucona przez służby ochrony zabytków, jako zbyt ingerująca w obecny kształt. Konserwator Zabytków stoi na stanowisku, że dąbrowski rynek powinien pozostać w obecnym kształcie, a ewentualne prace budowlane mogą dotyczyć zaledwie rodzaju nawierzchni ciągów pieszych i w żaden sposób nie mogą ingerować w istniejące nasadzenia i miejską zieleń. Tym samym plany samorządu zmierzające do stworzenia nowoczesnej przestrzeni z przewagą zieleni prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane, a rynek dalej będzie „trącił myszką” i przypominał aranżacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie przygotowywane są kolejne dwie koncepcje dla konserwatora zabytków. Mamy nadzieję, że któraś z nich będzie zaaprobowana. W przeciwnym razie szanse na nowe centrum miasta są niewielkie, a wdrożenie inwestycji musi nastąpić w okresie 9 miesięcy od przyznania promesy tj. na początku przyszłego roku.

Każda inwestycja jest tak samo wyczekiwana i ważna, ponieważ wszystkie służą poprawie jakości życia mieszkańców w naszej gminie. Oczekiwaną inwestycją, jest budowa tanich, dostępnych dla młodych ludzi mieszkań. Dzięki wsparciu rządowemu w naszym mieście powstanie blok, a w nim 35 mieszkań, które mamy nadzieję rozwiążą problemy mieszkaniowe wielu rodzinom, których nie stać na zakup własnego mieszkania. Dzięki tej inwestycji młode małżeństwa, które nie posiadają zdolności kredytowej dostaną szansę na samodzielne życie. Nabór wniosków o najem mieszkań potrwa do końca listopada br.

Istotna dla naszej gminy jest także zawarta umowa na realizację pierwszego etapu budowy Centrum Kulturano – Społecznego w Nieczajnie Górnej. Po wielu latach starań lokalna społeczność doczeka się nowego obiektu, w którym miejsce znajdą działające w Nieczajnie Górnej organizacje i stowarzyszenia. Zaplanowany na lata 2022-2023 pierwszy etap budowy obejmuje wyburzenie dotychczasowego budynku i budowę CKSu w stanie surowym otwartym. Łączna wartość pierwszego etapu wyniesie blisko 2 miliony złotych z czego 1 mln. pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina z powodzeniem stara się o dofinansowania z programów rządowych. Otrzymaliśmy środki na dobudowę sieci wodociągowej w kwocie: 750.000 zł. Realizowane zadanie polegają na dobudowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach nowej zabudowie mieszkaniowej. W tym roku zamierzenie to obejmie rekordowy zakres – zostanie zrealizowane 20 odrębnych odcinków sieci. Długość planowanych odcinków to niemal 4 km sieci wodociągowej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi. Realizacja tegorocznego zadania pozwoli na dostęp do wody pitnej dla wielu gospodarstw oraz kontynuuje realizację poprawy środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie  zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i cieków wodnych, a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość zadania to prawie 1,7 mln zł.

Od wiosny bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej realizowany jest autorski projekt pt. „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia”, dotowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19 000 zł w ramach programu Partnerstwo dla książki. Filarem zadania są ważne rocznice: 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej ustanowionej przez Sejm RP patronką roku 2022 oraz 40. rocznica śmierci poetki ziemi dąbrowskiej Marii Kozaczkowej, której imię nosi dąbrowska książnica. W ramach zadania przeprowadzone zostały różne warsztaty, wydarzenia i działania wspólnotowe, które mają uwspółcześnić twórczość obu kobiet, łącząc wartości narodowe z życiem w „małych ojczyznach”. Istotne jest promowanie i animowanie poezji wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów z włączeniem osób z niepełnosprawnościami. Całokształt działań objęty jest Honorowym Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Koncepcja Rynku nr 1

10 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 13 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 15 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 16 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 17 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 20 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska

Koncepcja Rynku nr 2

1 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 2 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 3 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 4 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 5 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 6 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 7 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska 8 W trosce o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska