Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów realizuje obecnie projekt „Wakacje wolne od uzależnień”. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z miejscowości Smęgrzów. Środki na ten cel uzyskano dzięki udziałowi w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W ramach zadania dbyły się już warsztaty kulinarne „Nasza letnia kuchnia”, które poprowadziła pani Teresa Rygielska – mistrzyni kuchni regionalnej i nauczyciele miejscowej szkoły, w tym nowa Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów Elżbieta Kaczocha.

Zainteresowanie spotkaniem było ogromne, przybyło 30 małych kucharzy, którzy pod czujnym okiem pani Teresy przygotowywali pyszne desery: sałatki owocowe i lody. Dzieci rozwijały nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, swoją kreatywność i sprawność manualną. Wspólne przygotowywanie posiłku było okazją do współdziałania, a najwięcej radości dostarczyła degustacja. Dla starszych dzieci zostały przygotowane warsztaty profilaktyczne: ”Mądrze zdrowo i wesoło” , których celem było promowanie postaw prozdrowotnych. Młodzież pracowała nad takimi tematami jak: alkohol, nikotyna, środki odurzające. Wspólny posiłek był okazja do zacieśnienia więzi koleżeńskich. Podobna tematyka realizowana była także na wcześniejszym spotkaniu profilaktycznym „Mój czas, moja przyszłość, mój sukces”.  Celem tej inicjatywy było stymulowanie refleksji nad własnymi predyspozycjami  i odpowiedzialnością za własną przyszłość.

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów  dziękuje Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej za wsparcie prowadzonych działań, a wszystkie chętne dzieci zaprasza na  kolejne spotkania!