We wtorek 26 marca 2019 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Przewodniczącym zebrania – w którym uczestniczyło 73 członków UTW  t.j. 60% uprawnionych – wybrany został Andrzej Drzazga, a funkcję sekretarza pełniła Maria Gdowska. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wybrano w następującym składzie: Wiesława Kądzielawa – przewodnicząca, Stanisława Rzeźnik, Stanisław Prochaska W Komisji Uchwał i Wniosków pracowały: Halina Sarat, Teresa Wybraniec, Barbara Smaś.

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 218 rok i plan pracy na 2019 rok przedstawiła Prezes Zarządu UTW  Krystyna Guzik. Stowarzyszenie w 2018 roku realizowało bardzo ambitny program na który składały się między innymi: 23 wykłady o różnorodnej tematyce, 8 seminariów, lektoraty języka angielskiego i  języka niemieckiego, warsztaty informatyczne, warsztaty z treningu pamięci, warsztaty wokalne, ćwiczenia na basenie i sali gimnastycznej. Program obejmował również: 2- dniowy wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Polin. Odbyły się także dwa wyjazdy do Krakowa. Pierwszy z nich obejmował zwiedzanie Muzeum Narodowego i udział w koncercie piosenek Hanki Ordonówny i Zuzy Pogorzelskiej w kabarecie VIS a VIS,. Drugi wyjazd był realizowany w  ramach projektu  Dąbrowskiego  Dom Kultury dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączony z koncertem w Piwnicy pod Baranami. Ponadto, 16 słuchaczy UTW uczestniczyło w 7 –dniowym turnusie rekreacyjno – turystycznym w Iwoniczu  Zdroju. Seniorzy zwiedzili również  Kąśną Dolną, Ciężkowice i Łowczówek. Wyjeżdżali  na koncerty i spektakle teatralne do Niecieczy, Dębicy, Brnia, uczestniczyli w transmisjach spektakli operowych, baletowych i koncertach w DDK. Zorganizowano  wieczornicę i koncertu dla uczczenia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odbyło się  szereg spotkań  integracyjnych. Na realizację w/w działań  Zarząd dysponował  kwotą  99 000 zł  w tym  48 423 zł stanowiło nasz udział jako beneficjenta projektu realizowanego przez Państwową Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Prezes UTW podziękowała Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej i Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury za współpracę, a zarządowi, księgowej i członkom wszystkich komisji i organów działających przy UTW za bardzo solidną pracę w 2018 roku. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Wąż przedłożyła  sprawozdanie za 2018 rok, pozytywnie oceniając pracę zarządu oraz księgowej.  Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Krystyna Ludwicka przedstawiła informację o działalności tego organu statutowego w 2018 roku.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta Krzysztof Kaczmarski oraz Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski. W swoich wystąpieniach przekazali uznanie władzom statutowym UTW za dotychczasowe ambitne działania na rzecz społeczności lokalnej, a także zapewnili o chęci dalszej współpracy. W wypowiedziach goście podkreślali dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia w zagospodarowaniu czasu wolnego  seniorów oraz  ich wszechstronnego rozwoju.