W czwartek 30 listopada br. w Urzędzie Miejskiej odbyły się warsztaty lokalne warsztaty dla społeczności powiatu dąbrowskiego, pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 30.11.2017 r. w godz. 13.00-16.00.
Spotkanie, które prowadziła Małgorzata Rudnicka z Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji otworzył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Wśród uczestników warsztatów byli sołtysi sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Anna Witowska z Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji.

Tematyka zajęć obejmowała zwiększenie innowacyjności i liczby nowoczesnych rozwiązań rozwojowych na obszarach wiejskich. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że innowacje to nie tylko nowoczesne technologie. Sołtysi dąbrowskich sołectw przedstawiali swoje pomysły na rzecz wprowadzenia innowacji do programów operacyjnych na poziomie regionalnym, wskazując jednocześnie, że największe ograniczenia innowacyjności związane są z brakiem środków finansowych. Prezentowane propozycje dotyczyły lepszego promowania kultury na obszarach wiejskich, unowocześnienia urządzeń melioracyjnych, zwiększenie możliwości cyfrowych sołectw oraz organizacji spółdzielni przetwórstwa produktów rolnych. Wspomniano także o konieczności zmian zachowawczych postaw mieszkańców wsi wobec innowacyjnych propozycji.

Warsztaty powiatowe zostały zorganizowane w ramach projektu RATIO Interreg Europe – Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych.