Jak co roku o tej porze, uczniowie z Powiśla pojawili się na dębińskim zamku.  Tym razem załoga oddziału terenowego Muzeum Okręgowego w Tarnowie przygotowała warsztaty heraldyczne.
Młodzież z Olesna i Pilczy Żelichowskiej dowiedziała się czym są herby i jaką rolę spełniały. Prowadzący zajęcia przywitali gości w pięknych strojach Kronikarza i Herolda, a dzieci założyły ubiory dam dworu i rycerzy. Wędrując po niepowtarzalnych  wnętrzach zamkowych mogły odnajdywać herby zamieszkujących je rodów na chorągwiach, obrazach i kamiennych detalach.

%foto UMDT  %foto UMDT Poziom przyswojenia informacji sprawdzono w formie quizu składającego się z szeregu rebusów kryjących nazwy herbów, oraz  tablicy, na której trzeba było je przyporządkować  do kopii drzewa genealogicznego mieszkańców zamku. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w warsztatach wszystkim grupom udało się bezbłędnie rozwiązać zadania. Ostatnim etapem było stworzenie własnego herbu, wykorzystując do tego nabytą wiedzę, przygotowane materiały rysownicze i własną wyobraźnię.  Na zakończenie opiekunom poszczególnych grup Herold wręczył stosowny certyfikat potwierdzający zaliczenie kursu czeladniczego przygotowującego do pełnienia w przyszłości zadań herolda lub kronikarza.

Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdów był Poczet Bagiennych z Wieżycy, którego członkowie pojawili się osobiście w strojach historycznych na zajęciach. Dojazd uczniów z Olesna ufundował wójt gminy Olesno. Warsztaty na zamku w Dębnie rokrocznie dofinansowane są w ramach „Bonu Kultury”.

Poczet Bagiennych z Wieżycy