Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozszerzyło zakres działań Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Od dziś zostając Cyfrowym Wolontariuszem Korpusu można nieść pomoc seniorom, także daleko poza jego miejscem zamieszkania. E-wolontariusze wprowadzą osoby starsze do cyfrowego świata, tak by mogły, w tym trudnym czasie, sami nauczyć się załatwiać potrzebne im sprawy w bezpieczny sposób – przez Internet. Ponad trzy tygodnie temu ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu (22) 505 11 11, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Solidarność w czasie pandemii
Zadanie realizowane jest przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce w założeniach Korpusu. To wolontariusze dostarczają zakupy seniorom, ale też pomagają w obowiązkach domowych. Do Korpusu zapisało się już 10 tys. wolontariuszy, a blisko 11 tys. seniorów zgłosiło zapotrzebowanie na wsparcie. – Dziś to już ok. 140 organizacji młodzieżowych i środowisk obywatelskich pomaga seniorom – mówi Piotr Mazurek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.

Cyfrowy wolontariusz
Pomagać można nie tylko w codziennych czynnościach, ale także w adaptacji do cyfrowego świata. Program poszerzył się właśnie o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w kwestiach podnoszenia kompetencji cyfrowych u seniora. Każdy z nas może poprzez akcję „Wspieraj Seniora” pomagać osobom starszym w korzystaniu z narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwianiu spraw urzędowych przez internet. T
o ważne, by osoby starsze w okresie pandemii zostały w domach. Dzięki pomocy wolontariuszy nauczą się obsługi narzędzi cyfrowych i będą np. mogły komunikować się z urzędami bez wychodzenia z domu.

Żeby zostać Cyfrowym Wolontariuszem, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.wspierajseniora.pl.

Za każdy wypełniony Certyfikat, Lasy Państwowe zasadzą dodatkowe drzewa na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Infolinia Wesprzyj seniorów online! Dołącz do projektu E wolontariusz