Wielka Sobota jest dniem żałoby po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie, w kościołach i kaplicach w „Grobie Pańskim” adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dziękując Mu za dzieło odkupienia i wszystkie łaski wysłużone na krzyżu dla naszego zbawienia oraz błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., aż do wieczornej lub nocnej Wigilii Paschalnej, która jednak należy już do Wielkanocy dlatego główny ołtarz w kościołach pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie.

W Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Natomiast w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej wierni są zachęcani do zachowania postu paschalnego – powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych. Najstarsze świadectwa o poście w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę sięgają II wieku. Był to wówczas post pełny – nie można było zjeść ani wypić niczego. Jedynie chorzy mogli pić wodę i jeść chleb.