W dniu dzisiejszym tj. 02.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP Anną Pieczarką, w którym udział wzięli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Gminy Żabno Marta Herduś, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska Małgorzata Bąba, Główna Księgowa Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Małgorzata Jachym oraz Asystentka Pani Poseł Ewa Kubisztal. W trakcie spotkania przedstawione zostały rozstrzygnięcia II edycji Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych. Sukcesem zakończyły się starania Gminy Dąbrowa Tarnowska o pozyskanie środków finansowych na budowę, przebudowę kolejnych dróg na terenie naszej Gminy oraz na przywrócenie witalności Rynku Miejskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w wysokości 4 940 000,00 zł na budowę i przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej oraz 4 500 000,00 zł na przywrócenie witalności i przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dofinansowanie otrzymał również Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej na rozbudowę istniejących zbiorników wodociągowo-wyrównawczych w wysokości 4 465 000,00 zł oraz na modernizację magistrali wodociągowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów w kwocie 4 560 000,00 zł. Wsparcie z programu to dla gminy Dąbrowa Tarnowska  duży zastrzyk finansowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie rozpocząć przygotowania do ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Spotkanie było również okazją, aby złożyć serdeczne podziękowania Pani Poseł za poparcie złożonych przez Gminę wniosków oraz za zaangażowanie w sprawy społeczności dąbrowskiej i za zrozumienie naszych potrzeb mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.

DSC 0566 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0571 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0574 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0576 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0578 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0580 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie TarnowskiejDSC 0592 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0596 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0606 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0617 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie TarnowskiejDSC 0627 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0632 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0636 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie TarnowskiejUMDT 1 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej UMDT 2 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej ZGDW 1 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej ZGDW 2 Wizyta Pani Poseł Anny Pieczarki w Dąbrowie Tarnowskiej