Św. Mikołaj zawitał do podopiecznych Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej taszcząc jak zwykle spory worek prezentów.
Podczas tej wizyty Św. Mikołajowi towarzyszyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Starat, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Katarzyna Hałun,
Ewa Borek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z Z-cą Dyrektora Marią Smolichą, Radna Rady Miejskiej Magdalena Ryczek oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego – Agata Kaczor, Krzysztof Orwat i Magdalena Skrzyniarz. Obowiązki gospodarza pełnił Dyrektor Jednostki Wspierającej Rodzinę Krzysztof Piotrowski.

Wizyta oraz prezenty sprawiły wychowankom Jednostki Wspierającej Rodzinę wiele radości.  W rozdawaniu podarunków  przygotowywanych przez m.in. Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomagał Św. Mikołajowi najmłodszy z wychowanków dąbrowskiej Jednostki Wspierającej Rodzinę, bardzo sprawnie wyczytując obdarowanych i rezolutnie pytając wszystkich „cy byłeś gzecny?”.
Tradycyjnie wychowankowie podziękowali Św. Mikołajowi za prezenty i zaprosili na kolejną wizytę ze rok, zapewniając o swojej „grzeczności”. Młodzież obdarowała gości pięknymi pracami artystycznymi własnoręcznie wykonanymi.