W piątek 8 września br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z opiekunami i Kierownikiem WTZ Ryszardem Mickiem  odwiedzili Urząd Miejski. Miłych gości przyjęli Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek. Celem wizyty było zapoznanie się podopiecznych WTZ z rolą i kompetencjami, jakie pełni Urząd Miejski dla obywateli.
Zwiedzanie rozpoczęto od Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie goście wykazali się sporą wiedzą na temat jego pracy i załatwianych tam spraw.

Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Ryczek przedstawił strukturę organizacyjną oraz omówił kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. Uczestnicy WTZ dowiedzieli się jakimi sprawami zajmują się poszczególne referaty i jednostki gminne, zadawali pytania o planowane inwestycje na terenie gminy, wielkość budżetu oraz termin zakończenia budowy obwodnicy. Mieli także możliwość obejrzeć gabinet Pana Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Gospodarz miasta opowiedział również  o zakresie swoich obowiązków oraz zadań Rady Miejskiej.
Na zakończenie spotkania wszyscy nasi podopieczni otrzymali magnesy przedstawiające ciekawe miejsca Dąbrowy Tarnowskiej .