W poniedziałek 20 maja w godzinach porannych Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski gościł w Urzędzie Miejskim Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza. Podczas spotkania wręczona została promesa dla Gminy Dąbrowa Tarnowska na kolejną modernizację miejskiej bazy rekreacyjno – sportowego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura sportowa – MIRS”. Środki promesy w wysokości 136 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na renowację placu rekreacyjno-sportowego w dąbrowskim Parku Miejskim.

 Dzięki uzyskanej dotacji istniejące boisko w Parku Miejskim będzie pokryte nawierzchnią poliuretanową. Zostaną uzupełnione częściowo urządzenia na placu zabaw oraz wykonane nowe ogrodzenie. Aktualnie trwa uzgadnianie realizacji tego zadania z konserwatorem zabytków.

promesa Wizyta Wicemarszałka Tomasza Urynowicza i wręczenie promesy

W dąbrowskim spotkaniu z Wicemarszałkiem wziął także udział Poseł na Sejm RP Michał Cieślak oraz samorządowcy z terenu Małopolski i powiatu dąbrowskiego. Byli to: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kupiec, Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio.