Gmina Dąbrowa Tarnowska w najbliższym czasie przystąpi do remontu wewnątrz budynku przychodni miejskiej przy ul. Piłsudskiego 23 w ramach zadania „Dostosowanie budynku SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej pod kątem osób niepełnosprawnych oraz przebudowa recepcji SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej”. Planowane prace remontowe obejmą tę część przychodni, która nie była modernizowana od lat 80-tych ubiegłego wieku. Duże znaczenia ma w przypadku tej inwestycji także konieczność dostosowania ww. przestrzeni użytku publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z aktualnymi wymogami. Na ten cel pozyskano dotację z PFRON w wysokości 38 400 zł. Koszt całkowity wszystkich prac remontowych szacowany jest na 182 689,61 zł. Wykonawca zadania będzie firma Andrzej Pudełko Zakład Budowlano Remontowy z Żabna.

Prace remontowe prowadzone będą w dwóch pakietach. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy rejestracji ogólnej i obejmie powiększenie dwóch otworów okiennych na otwory drzwiowe, zamurowanie otworu okiennego, powiększenie otworu drzwiowego do gabinetu, montaż drzwi, wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych wraz z oknami wg projektu, dostawę mebli zgodnie z projektem, montaż telewizora, malowanie pomieszczeń, a także wykonanie instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach.
Drugi pakiet prac remontowych ma na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku poprzez likwidacje istniejących barier architektonicznych. W pakiecie tym przewiduje się następujące prace: rozebranie posadzek w poczekalniach oraz wejściach i wózkowniach, wymianę drzwi wraz z ościeżnicami i likwidację progów, wykonanie wylewek z dostosowaniem wysokościowym do poziomu wylewek w gabinetach i innych pomieszczeniach, wykonanie okładzin, ułożenie wykładziny PCV antypoślizgowej w poczekalniach oraz obłożenie schodów wewnętrznych.
Prace rozpoczną się w ostatnich dniach września i będą prowadzone do końca listopada.

sgzoz Wkrótce remont rejestracji i korytarza w SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej