Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje rolników, że zgodnie z informacją z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/), (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1204073/), na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia suszą rolniczą, która wystąpiła w okresie wiosny br.
Wnioski te kierowane będą do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do komisji ds.  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników o składanie w Urzędzie Miejskim  w Dąbrowie Tarnowskiej (pok. nr 17 i 18 na parterze urzędu) pisemnych wniosków i oświadczeń o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
(suszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku w godzinach pracy Urzędu.

Prawdopodobieństwo zagrożenia suszą rolniczą, która wystąpiła w okresie wiosny br. dotyczy następujących upraw:

 • zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe, wyłącznie rosnące na I kategorii gleb, tj.: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty,
 • zboża jare wyłącznie rosnące na II kategorii gleb, tj.: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

 Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania
ze strony www.dabrowatar.pl lub w pok. nr 17 i 18 na parterze urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami do pobrania poniżej :

  • Załącznik I-wniosek producenta rolnego (pobierz)
  • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pobierz)
  • Załączniki do wniosku producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik I.1-zbiorcze zestawienie z kilku gmin (pobierz)

 Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
 • wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
 • mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie
będą pozostawione bez rozpatrzenia.