W dniu 16 października 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wręczył stypendia dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, mieszkańcy naszej gminy, w ostatnim roku szkolnym osiągnęli bardzo duże sukcesy.
Wyróżnieni uczniowie mogli poszczycić sie następującymi wynikami:
– zdobycie tytułu laureata w XXXI Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;
– zdobycie  stypendium upoważniającego do kształcenia się w szkole zagranicznej United
World College of the Adriatic;
– uzyskanie tytułu finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego;
-uzyskanie tytułu finalisty w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym BALTIE
2018;
– uzyskanie wysokich lokat w Mistrzostwach Polski w zawodach tanecznych i sportowych;
– wysokie lokaty w konkursach o zasięgu  ogólnopolskim lub wojewódzkim;
– kilkakrotne zdobycie wysokich lokat w konkursach o zasięgu powiatowym.

Zebrana młodzież osiągała sukcesy w różnych dziedzinach – w konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych, tanecznych. A przy tym miała bardzo wysokie wyniki w nauce, uzyskując w ubiegłym roku szkolnym świadectwo z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy.