W niedzielne popołudnie 25 sierpnia br. odbyły się dożynki dwóch sąsiadujących ze sobą sołectw: Gruszowa Wielkiego i Gruszowa Małego. Obrzęd dożynkowy oraz całokształt uroczystości wspólnie prowadziły: sołtys Gruszowa Wielkiego Józefa Taraska i sołtys Gruszowa Małego Barbara Chmiel. Jak nakazuje dożynkowa tradycja przekazano Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Kaczmarskiemu bochenek chleba wypieczony z miejscowego zboża, który gospodarz gminy ucałował, a następnie podziękował rolnikom za pracę i trud związany z uprawą gruntów. Ważną częścią uroczystości była prezentacja wieńca dożynkowego i ośpiewanie go przez dziewczęcy zespół młodzieżowy przy akompaniamencie lokalnej kapeli podwórkowej.

 Warto wspomnieć o okolicznościowym występie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, które przedstawiły program artystyczny ukazujący żniwne obyczaje. Prezentacja ta odbywała się w odpowiednio przygotowanych dekoracjach ukazujących wiejski krajobraz ze snopami zboża i symboliką żniwną.

Wśród zaproszonych gości byli także: Sekretarz Gminy, a zarazem radny Powiatu Dąbrowskiego Stanisław Ryczek, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat oraz Radny Rady Miejskiej Zygmunt Kułaga.

Podczas wydarzenia mieszkańcy obu sołectw i zaproszeni goście mogli degustować lokalne potrawy.