W najbliższą niedzielę 7 kwietnia br. we wszystkich 12 sołectwach naszej gminy przeprowadzone zostaną wybory sołtysów. Celem przeprowadzenia wyborów w każdym z sołectw gminnych wyznaczony został lokal wyborczy, a ich lista przedstawiona jest poniżej. Mieszkańcy Gruszowa Małego ze względu na brak stosownego lokalu wyborczego na terenie wsi głosować będą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie lokale wyborcze i wszystkie komisje pracować będą od godz. 7:00 do godz. 18:00.
Warto zapoznać się z informacją publiczną o kandydatach na sołtysów poszczególnych sołectw naszej gminy. 

Wybory sołtysów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska zostaną przeprowadzone w dniu 7 kwietnia br w następujących lokalach wyborczych:

Sołectwo Brnik – Dom Ludowy w Brniku
Sołectwo Gruszów Wielki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Sołectwo Gruszów Mały – Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Sołectwo Laskówka Chorąska – Centrum Społeczno-Kulturalne w Laskówce Chorąskiej
Sołectwo Lipiny – Dom Ludowy w Lipinach
Sołectwo Morzychna – budynek Szkołay Podstawowej w Morzychnie
Sołectwo Nieczajna Dolna – Dom Ludowy w Nieczajna Dolna
Sołectwo Nieczajna Górna –  Dom Ludowy w Nieczajnie Górnej
Sołectwo Smęgorzów – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
Sołectwo Sutków – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Sutkowie
Sołectwo Szarwark – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku
Sołectwo Żelazówka – Centrum Społeczno-Kulturalne w Żelazówce

Zgodnie z Obwieszczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska i podstawie § 27 Statutu sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/484/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 637 poz.5190 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kandydatów na sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska.

kandydaci na sołtysów 2019 Wybory sołtysów w Gminie Dąbrowa Tarnowska już 7 kwietnia