Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Dąbrowskim Domem Kultury zrealizowało projekt profilaktyczny p.n. ”W ruinach zamku szukamy źródeł siły” – wycieczka profilaktyczna do Ogrodzieńca dla dzieci z Dąbrowy Tarnowskiej.
Zadanie było dofinansowane w wys. 3000 zł ze środków gminy Dąbrowa Tarnowska (całkowita wartość – ponad 5000 zł) w ramach programu zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych przez działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, obejmujące organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (konkurs na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych). Beneficjentem i autorem projektu było Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

Wzięło w nim udział 40 dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. Istotnym elementem zadanie była wycieczka do Ogrodzieńca, podczas której 22 sierpnia zwiedzono ruiny miejscowego zamku, Dom Strachu i park Doświadczeń Fizycznych (z przewodnikiem) oraz bawiono się na świeżym powietrzu w Parku Rozrywki. Dzieci zjadły pyszny, dwudaniowy obiad.
Opiekunami byli: Agnieszka Świątek, Lucyna Chojnowska i Paweł Chojnowski. Nazajutrz po wycieczce w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej młodzi ludzie pod kierunkiem animatorów: Katarzyny Bogusz, Marii Łaty i Pawła Chojnowskiego wzięli udział w grze terenowej, poznając przy okazji wakacyjnej zabawy i rywalizacji o nagrody ufundowane przez DDK, zakamarki historii lokalnej i ogólnopolskiej.
Na koniec przy lodach zasponsorowanych przez organizatorów i lodziarnię „Lody Tradycyjne Dudek” podsumowano całość, zapowiadając wspólnie chęć kontynuacji podobnych sposobów na wakacje w 2020 roku. Celem ma być tym razem Ziemia Świętokrzyska, szczególnie Chęciny.