W dniach 23 – 25 sierpnia 2019r. (od piątku do niedzieli) Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu” wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział w warsztatach kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej. Zakwaterowanie oraz zajęcia odbywały się w spokojnej okolicy – Poroninie, w ośrodku wypoczynkowym z widokiem na panoramę Tatr.
Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich miały na celu opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymywania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem. Warsztaty poprowadził wykwalifikowany psycholog.

Celem warsztatów kompetencji rodzicielskich, w tym utrzymania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem było:
a) poznanie i zrozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka,
b) świadomość własnych celów wychowania,
c) umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań,
d) nauka rozmawiania o uczuciach,
e) podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców,
f) budowanie poprawnych relacji rodzic – dziecko,
g) rozpoznawanie problemów dziecka w szkole, metod wychowawczych.

Droga 01 Wyjazd rodzinny uczestników projektu Droga do sukcesuDroga 02 Wyjazd rodzinny uczestników projektu Droga do sukcesu

W trakcie trwania warsztatów, w których brali udział rodzice, wykwalifikowani opiekunowie zapewniali opiekę nad dziećmi/młodzieżą, organizując dla nich przeróżne zajęcia edukacyjne i integracyjne. Ponadto podczas wyjazdu zapewniono wszystkim uczestnikom atrakcyjne zajęcia umożliwiające integrację rodziców i dzieci.
Wieczorem w pierwszym dniu warsztatów zorganizowano ognisko integracyjne dla uczestników, zaś w drugim dniu warsztatów, po zajęciach wszyscy uczestnicy wyjazdu wybrali się na zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem.

 Droga 03 Wyjazd rodzinny uczestników projektu Droga do sukcesuDroga 04 Wyjazd rodzinny uczestników projektu Droga do sukcesu