W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczącej otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w kategorii zatwierdził ocenę wniosku przygotowaną przez Komisję Konkursową i przyjął rekomendacje Komisji przyznając dofinansowanie zadań publicznych wnioskodawcom, którzy złożyli oferty.

Zatwierdzam ocenę wniosków przygotowaną przez Komisję Konkursową niżej wymienionym wnioskodawcom:

 1. LKS „Victoria” Szarwark
 2. UKS Football Academy
 3. LKS „Czarni” Smęgorzów
 4. Stowarzyszenie Szachowe „Szach Mat”
 5. Stowarzyszenie „ Strzelec” Dąbrowa Tarnowska
 6. ULKS „Łucznicza Dąbrovia”
 7. MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska

2) Przyjmuję rekomendację Komisji Konkursowej i przyznaję dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

 1. LKS „Victoria” Szarwark – 18.000 zł
 2. UKS Football Academy –    12.000 zł
 3. LKS „Czarni” Smęgorzów –  11.000 zł
 4. Stowarzyszenie szachowe „Szach Mat” – 1.000 zł
 5. Stowarzyszenie „ Strzelec” Dąbrowa Tarnowska –  4.000 zł
 6. ULKS „Łucznicza Dąbrovia” – 16.000 zł
 7. MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska – 38.000 zł

ZARZĄDZENIE Nr 63.1851.2023 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 13.03.2023 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 r.