W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 05.02.2019 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej i przyznał dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

  1. Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim „Gminna Liga Szachowa o puchar Burmistrza w Dąbrowie Tarnowskiej” – przyznano 1.500 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059 Dąbrowa Tarnowska „Tour de Powiśle Dąbrowskie” – przyznano 1.500 zł.

 

 

  1. Miejsko – Ludowy Klub Sportowy „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska „Zajęcia Sportowe – uczestnictwo w treningach i zorganizowanym systemie rozgrywek oraz start na zawodach i turniejach” przyznano 44.000 zł.

 

  1. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Dąbrowa Tarnowska „Zajęcia sportowe, uczestnictwo w treningach i zorganizowanym systemie rozgrywek piłkarskich” przyznano 7.000 zł.

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Szarwark „Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Szarwark” przyznano 9.000 zł.

 

  1. Stowarzyszenie „RUN TEAM” Dąbrowa Tarnowska „Organizacja dwóch biegów: Biegnij Dąbrowo i Bieg Walentynkowy” przyznano 5.000 zł.

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Smęgorzów „Zdrowie, kondycja, wspólna zabawa!-Organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, sportu masowego, rozgrywek ligowych oraz organizacji imprez sportowych wraz z niezbędnymi kosztami użytkowania obiektów sportowych.” przyznano 8.000 zł

 

  1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŁUCZNICZA DĄBROVIA” Dąbrowa Tarnowska „Zamiast strzelać wirtualnie, strzelaj realnie”. – przyznano 8.000 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Laskówka Chorąska „Na sportowo” – przyznano  1.000 zł.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23.75.2019 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 06.02.2019 w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.