W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej i przyznał dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

Zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeznaczam kwotę 25.000 zł. w tym dla:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Ilość przyznanych punktów Kwota proponowanejdotacji
1 Stowarzyszenie
RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska
Organizacja Dąbrowskiego Biegu „Przybij 5-tkę” 10 3000,00 zł
2 Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego „W ruinach zamku szukamy źródeł siły” – wycieczka profilaktyczna do Ogrodzieńca dla dzieci z Dąbrowy Tarnowskiej 11 3000,00 zł
3 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej „Dziękuję –nie biorę – sztuka odmawiania” 12 8000,00 zł
4 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim -”Wolny czas szansą dla nas” – integracyjna impreza promująca sport i rekreację dla dzieci, młodzieży i dorosłych 10 2000,00
5 Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów „Wakacje wolne od uzależnień” 10 3000,00
6 Stowarzyszenie „Akademia Szans
w Dąbrowie Tarnowskiej
Wehikuł czasu 12 3000,00
7 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie „Śladami naszego patrona” 11 3000,00

 Organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeznaczam kwotę 5.000 w tym dla:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Maksymalna ilość przyznanych punktów Kwota proponowanej dotacji
1 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Dąbrowie Tarnowskiej
Senior z Powiśla Dąbrowskiego zwiedza stolicę Dolnego Śląska 11 5000,00 zł

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeznaczam kwotę 8.500 zł. w tym dla:


Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Maksymalna ilość przyznanych punktów Kwota proponowanej dotacji
1 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Dąbrowie Tarnowskiej Integracja terapeutyczna rodzin
z niepełnosprawnością:

Zagospodarowanie czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez organizację integracyjnych imprez kulturalnych i przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych.
14 8500,00 zł

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeznaczam kwotę 5.000 zł. w tym dla:

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Maksymalna ilość przyznanych punktów Kwota proponowanej dotacji
1 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej Aktywny Dąbrowski Senior 12 5000,00

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 149.201.2019 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.06.2019 w sprawie: dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 r.