W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej i przyznał dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

 • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów
 • Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy”
 • Stowarzyszenie Szachowe „Szach Mat” w Radomyślu Wielkim
 • Stowarzyszenie RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Łucznicza Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska
 • MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska
 • LKS „Czarni” Smęgorzów
 • Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059 Dąbrowa Tarnowska
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki
 • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie
 • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie
 • LKS „Victoria” Szarwark

Zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych
i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Maksymalna ilość przyznanych punktów Kwota proponowanej dotacji
1 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki „Klockowe L-Maszyny” Warsztaty Techniczne dla dzieci. 7 pkt 0 zł

 

organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeznaczam kwotę 4.000 zł w tym dla:

 

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Maksymalna ilość przyznanych punktów Kwota proponowanej dotacji
1 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim Wycieczka turystyczno-krajoznawcza „Sami nie wiecie co posiadacie…”-upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży, dorosłych jako przeciwdziałanie patologiom społecznym 12 pkt 4.000 zł

 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przeznaczam kwotę 70.000 zł. w tym dla:

 

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Ilość przyznanych punktów Kwota proponowanejdotacji
1 Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w celu rozwoju umiejętności sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży-piłka nożna
12 pkt 9.000 zł
2 Stowarzyszenie RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska Biegnij Dąbrowo! – organizacja III dąbrowskiego biegu ulicznego dla mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego 12 pkt 3.000 zł
3 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Łucznicza Dąbrovia” ”Z łucznictwem na ty” 11 pkt 5.000 zł
4 MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, w tym osób zagrożonych patologicznie
13 pkt 33.000 zł
5 LKS „CZARNI” Smęgorzów Sport to zdrowie – Zdrowie to życie. Organizacja zajęć sportowych, rozgrywek piłkarskich i wolnego czasu w trybie sportowym dla dzieci
i młodzieży
12 pkt 9.000 zł
6 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie Sport – droga do zdrowia 11 pkt 2.000 zł
7 LKS „VICTORIA” Szarwark Organizacja amatorskich zawodów sportowych, szkolenie mające na celu odniesienie umiejętności gry w piłkę nożna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie klubu piłkarskiego 12 pkt 9.000 zł
8 Stowarzyszenie Szachowe „Szach Mat” w Radomyślu Wielkim Książki, praktyka i mistrz Szachowy z Dąbrowy Tarnowskiej 6 pkt 0 zł
9 Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059Dąbrowa Tarnowska Organizacja biegu z przeszkodami „Ciabaka”  Nie oceniano 0 zł

 

 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeznaczam kwotę 10.000 zł. w tym dla:

 

Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Maksymalna ilość przyznanych punktów Kwota proponowanej dotacji
1 Stowarzyszenie Wsi Smęgorzów 

 

„Mikołajki z mamą i tatą” 13 pkt 4.000 zł
2 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej „Nasz sposób na nudę” 11 pkt 3.000 zł
3 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie  „W Bohaterów zapatrzeni” 11 pkt 3.000 zł

Podtrzymuję stanowisko Komisji Konkursowej dotyczące nie uzyskania rekomendacji i braku dofinansowania ofert złożonych przez:

1.Stowarzyszenie Szachowe „Szach Mat” w Radomyślu Wielkim,

 1. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki.

W/w oferty złożone przez stowarzyszenia nie uzyskały rekomendacji i braku dofinansowania z uwagi na nie uzyskanie wymaganej liczby punktów tj. 50% możliwej do uzyskania podczas oceny merytorycznej punktacji.

Pełna treść w Z a r z ą d z e n i u nr 206.258.2019 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12.08.2019 r. w sprawie: dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 r.