W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczących otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: Zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zatwierdził następujące dofinansowania:

Zatwierdzam ocenę wniosku przygotowaną przez Komisję Konkursową niżej wymienionym wnioskodawcom:

  • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim
  • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej
  • MLKS „Dąbrovia” w Dąbrowie Tarnowskiej

2)       Przyjmuję rekomendację Komisji Konkursowej i przyznaję dofinansowanie w poszczególnych sferach zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

. Zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

  • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim- przyznana kwota 5.200 zł. – na realizację projektu pn „Wolny czas szansą dla nas”-pożegnanie lata- integracyjna impreza promująca sport i rekreację dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej- przyznana kwota 5.300 zł. – na realizację projektu pn „Ciekawi i aktywni”.
  • Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Dąbrovia” w Dąbrowie Tarnowskiej- przyznana kwota 6.500 zł. – na realizację projektu pn „Świąteczna zabawa sportowo-rekreacyjna”.
  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów-przyznana kwota 15.000 zł. – na realizację projektu pn „IX Święto Ziemniaka w Smęgorzowie-dzieci i młodzież aktywnie spędzają czas wolny”.

III. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Nie wpłynęła żadna oferta.

Więcej szczegółów: https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2149950,z-a-r-z-a-d-z-e-n-i-e-nr-23012922022-burmistrza-dabrowy-tarnowskiej-z-dnia-12-sierpnia-2022-w-sprawi.html